Ausztria

Ausztria egy 1804-től létező állam volt Közép-Európában, amely állam 1804-től 1867-ig a Habsburg Monarchián belül, 1867-től pedig az Osztrák-Magyar Monarchia néven létrejövő államszövetség részeként a reálunió két tagállama közül a Lajtán inneni része volt.

Koronatartományai
 • Cseh Királyság
 • Dalmát Királyság
 • Galíciai és Ladomériai Királyság
 • Alsó-Ausztriai Főhercegség
 • Felső-Ausztria Főhercegség
 • Bukovinai Hercegség
 • Karintiai Hercegség
 • Krajnai Hercegség
 • Salzburgi Hercegség
 • Felső- és Alsó-Sziléziai Hercegség
 • Stájer Hercegség
 • Morva Őrgrófság
 • Tiroli Hercegesített Grófság
 • Osztrák Tengermellék
 • Vorarlberg

Ausztria teljes belpolitikai önállósággal rendelkezett: törvényeit saját kétkamarás országgyűlése alkotta, a végrehajtó hatalmat pedig saját kormánya gyakorolta, rendelkezett az önálló államiság jelképeivel: saját fővárossal, lobogóval és himnusszal, lakói pedig Ausztria állampolgárai voltak.

Forrás: https://tti.abtk.hu/terkepek/1867-1918-osztrak-magyar-monarchia
valamint https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k_Cs%C3%A1sz%C3%A1rs%C3%A1g