Uralkodó

Az Osztrák - Magyar Monarchia egy államszövetség, amelyet többek között az uralkodó személye is összeköt.

A közös uralkodó „Ő császári és apostoli királyi felsége I. Ferenc József Isten kegyelméből Ausztria császára, Magyarország apostoli királya, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Lodoméria és Illíria királya, ausztriai főherceg, Erdély nagyfejedelme stb. ”
(nagyobb kép: katt a képre)

I. Ferenc Józsefet fényes külsőségek között, hatalomra kerülése után közel tizenkilenc évvel, 1867 június 8-án koronáztak meg a Mátyás templomban, és illesztették fejére Szent István koronáját. A római katolikus szentmisén Liszt Ferenc erre az alkalomra komponált Koronázási miséjét (Missa Coronationalis) adták elő.

Ferenc József az új rendszer keretei között is fontos döntési jogokat tartott fenn a maga számára, például a hadsereg irányításában és a hivatalnokok kinevezésében.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_osztr%C3%A1k_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_c%C3%ADmei
valamint https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s