Magyar állam irányítása a kiegyezés után

Tesztfeladat

Töltse ki a hiányzó részeket! A feladat felett, gondolatjellel elválasztva egymástól, megadtuk a beírandó elemeket összekeverve (kérjük pontosan ügyeljen a másolásra - kisbetűre - nagybetűre is vigyázzon)! majd nyomja meg az "Ellenőrzés" gombot, hogy ellenőrizze a válaszait!Beírandó elemek: Országgyűlés - Megyék - Képviselőház - Magyar király - Felelős kormány - Felsőház - miniszterelnök
belügyminisztertöbbi minisztertöbbi minisztertöbbi miniszterhorvát miniszter
élükön a főispán és az alispán