Ókori Róma - Évszámok

Tanulásmódszertani segítség

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Évszám szerint Esemény szerint

Róma alapítása hagyomány szerint

Nyugatrómai Birodalom bukása

Római Birodalom kettészakadása

Spartacus rabszolgafelkelés

Királyság kora Rómában

Köztársaság kora Rómában

Augustus uralkodása

Caesar halála