- Történelmi személyek

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Nevük szerint Tevékenységük szerint

Dareiosz

Miltiadesz

Xerxész

Leonidasz

Themisztoklész

Periklész

Homérosz

Hérodotosz

Pheidiasz

Hippokratész

Nagy Sándor

Akhilleusz