- Történelmi fogalmak

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom szerint Meghatározás szerint

a bányászat hasznából a királyt megillető rész

a ki és behozott áruk harmincad részének megfelelő adó

háztartásonként jobbágyokra kivetett adó Mátyás idején

Nagy Lajos törvénye: a kilencedet kötelező a jobbágyoktól beszedni

a nagybirtokosok XIII. századtól használatos elnevezése

Mátyás király könyvtárából származó kódexek

királyi pénzügyi hivatal

jobbágy joga , hogy munka és lakhelyét szabadon változtassa

parasztoktól beszedett állandó adó jobbágytelkenként

Mátyás király zsoldoshadserege

Nagy Lajos törvénye: nemesi birtok öröklését szabályozza

bárók szövetsége a király hatalmának korlátozására

földesúri bíróság

több vármegyét birtokló és királyi jogokat gyakorló nagybirtokos

Központi kormányzat okmánykiadó hivatala

a király kiskorúsága esetén a király helyettese