- Történelmi személyek

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom szerint Magyarázat szerint

Napközéppontú világnézet, Föld a Nap körül kering

A reformáció irányzatainak összefoglaló neve

Jézus Társasága szerzetesrend

Államforma, király uralkodik, de nem kormányoz

Háromárbocos hajótípus

Szent törvényszék

Legfőbb törvényhozó szerv

Önkényuralom

Államforma, ahol a törvényhozó hatalom a választott parlament kezében van

Az ész és az értelem fontosságát hangsúlyozó gondolkodásmód

Művészeti irányzat, bonyolult formák gazdag díszítés

Az egyház által pénzért árusított bűnbocsánatot biztosító levelek

Angol reformáció, a király az egyház feje

Kálvini protestáns irányzat követői

Más országtól politikailag, gazdaságilag függő terület

Lutheri protestáns irányzat követői