- Történelmi fogalmak

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom szerint Magyarázat szerint

Közösségi elven alapuló diktatórikus munkásmozgalmi irányzat

Jelentése egyeduralom, nagyvállalatok szövetsége a piacok feletti uralomért

Természetvédelmi terület, illetve az indiánok kényszer lakhelye

Munkavállalók érdekvédelmi szövetsége gazdasági érdekeinek érvényesítésére

Befektetett anyagi eszközök, amelyek értéket teremtenek

Polgári demokrácián nyugvó munkásmozgalmi irányzat

Egy államon belül különböző érdekcsoportok közötti fegyveres harc

Személyi szabadságától megfosztott, munkára kényszerített ember

Gazdaságilag politikailag más államtól függő terület

Azonos érdekek mentén, adott ideológiára szervezett politikai csoportosulás

Egy személy vagy csoport erőszakon alapuló elnyomó uralma

Amerika őslakói