- Történelmi személyek

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom szerint Meghatározás szerint szerint

Németország, az Osztrák–Magyar Monarchia, Törökország és Bulgária közötti katonai szövetség az 1. vh. idején

az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Lenin vezette csoportja

hatalmas létszámú hadseregek a lövészárkok védelmébe indítottak véres támadásokat

személynek vagy csoportnak erőszakra támaszkodó hatalomgyakorlása

harckocsi

gyalogsági fedezék

orosz államhatalmi szerv, tanács

békeszerződés felülvizsgálata

vagyontalan, bérből élő munkás

egy nemzethez tartozó csoportok közötti fegyveres harc

megtorló béke

több földrészre kiterjedő fegyveres konfliktus

a győztesnek fizetendő megállapított összeg a háborús károkért

valamely állam alárendeltsége alatt álló terület

nemzetközi szervezet a háború megakadályozása céljából

Anglia és Franciaország és Oroszország katonai szövetsége az 1. vh. idején