Skip navigation

Események 1940-ig

A világháború menete 1940 végéig

Olvassa el a szöveget, majd oldja meg az utána következő sorbarendezős, és Igaz-Hamis feladatokat!

Nagy-Britannia és Franciaország nem indított támadást Németország ellen, hónapokig komolyabb harcok nélkül néztek farkassze-met egymással a katonák a német‒francia határon. Ezt nevezték gúnyosan „furcsa háborúnak”. A francia–német határon a franciák egy erős védelmi rendszert, a Maginot-vonalat építettek ki. A német csapatok 1940 áprilisában először megtámadták Dániát és Norvégiát, májusban pedig lerohanták Belgiumot és Hollandiát. Miközben az angolok és a franciák nagy erőkkel elindultak Bel-giumba az ellenség feltartóztatására, a német tankok a hátukba kerülve törtek be Franciaországba. Azokon az erdős területeken hatoltak át, ahonnan senki sem számított rájuk. A legjobban felszerelt angol és francia erőket Dunkerque-nél (dönkerk) bekerítet-ték. Az angol hadvezetés minden bevethető hajót elindított e kikötőváros felé, hogy csapataikat kimenthessék a csapdából. A tan-kokat és nehézfegyverzetet hátrahagyva több mint 340 ezer angol és francia katonát sikerült így Nagy-Britanniába menekíteni. A németek elfoglalták Párizst, és a francia kormány fegyverszünetet kért. Németország hat hét alatt legyőzte Franciaországot. Romá-nia nem számíthatott többé Franciaország támogatására. Ez megnyitotta az utat a magyar területi igények érvényesítése előtt. 1940-ben, a második bécsi döntés nyomán Magyarország visszakapta Romániától Erdély északi részét és a Székelyföldet.

Forrás: FI-504010701/1 Történelem 7. osztály tankönyv

Sorberendezés

A fenti szöveg alapján rendezze sorba a 2. világháború első évének eseményeit!

  • "Furcsa háború";
  • Dánia és Norvégia elfoglalása
  • Belgium és Hollandia elfoglalása;
  • Dunkerquue-i csata;
  • Angol és francia csapatok kimenekítése;
  • Párizs elfoglalása, Franciaország fegyverszünetet kér;

Ellenőrzés

Helyes!

Sajnálom! A helyes válasz:

Igaz-Hamis kérdés

A fenti szöveg alapján döntse el, hogy az állítás Igaz vagy Hamis!

Kérdés 1

A "furcsa háború" - a számottevő katonai esemény nélküli hadviselés.

Kérdés 2

A Maginot vonal a németeket védte egy esetleges francia támadástól.

Kérdés 3

Belgium és Hollandia lerohanása megelőzte Norvégia elfoglalását.

Kérdés 4

A német hadvezetés váratlan húzása miatt a francia-angol csapatokat bekerítik.

Kérdés 5

Dunkerquenél sikerült az angol-francia csapatokat Angliába átszállítani.

Kérdés 6

Franciaország kb. 42 nappal a német támadás után aláírja a fegyverszünetet.

Kérdés 7

Erdély északi részét és Székelyföldet hazánk visszakapja a franciáktól.