Skip navigation

Háború befejezése

Párosítsa a következő feladatban, hogy melyik betű jelzi a hadieseményeket!

DropDown Activity

Read and complete

1943.02.02. Sztálingrádi csata vége -

1943 július Kurszki tankcsata -

Afrikai front megszűnése -

1943 szeptember Mussolini kiszabadítása -

1944. június 6. Normandiai partraszállás -

1944 június keleti front eléri a lengyel határt -

1944 második fele Franciaország felszabadítása a német uralom alól -

1945 február Jaltai konferencia -

1945 április Mussolini kivégzése -

1945 április-május Berlin eleste, Németország kapitulál -

Enable JavaScript