- Történelmi fogalmak

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom Magyarázat

feudalizmus

germánok

földesúr

jobbágy

jobbágytelek

robot

kilenced

dézsma

kereszténység

hűbérúr

hűbéres

hűbéreskü

majorság

céh

lovag

lovagi erények