- Történelmi fogalmak

Tanulásmódszertani segítség - Ajánlott böngészők: Google Chrome, Opera

Válaszolja meg a feladatot! Önellenőrzésként kattintson a Megoldás gombra! Újboli kattintásra a megoldás ismét eltűnik! Addig ismételhető, amíg a válaszok hibátlanok nem lesznek.

Fogalom Magyarázat

A feudalizmusban földtulajdonnal nem rendelkező személy

A jobbágy számára használatra adott szántóföld, amiért szolgáltatásokkal tartozik.

A feudalizmusban föld magántulajdonával rendelkező személy

A föld magántulajdonán alapuló társadalmi forma.

Népcsoport - gótok, vandálok, frankok

Vallási irányzat, Jézus Krisztus tanait követők robot

Az egyháznak fizetett jobbágyi szolgáltatás, a terményeinek egy tized része.

Hűbéreskü fejében hűbérbirtokat kapó földesúr

Jobbágyszolgáltatás, munkajáradék

Hűbérbirtokot adományozó földesúr

Jobbágyszolgáltatás. A jobbágy terményeinek kilencedik tizedrészét adta földesurának.

A földesúr saját kezelésében megtartott szántóföld.

Egy szakmát űzők érdekvédelmi szervezete.

Lovas katonaként harcoló földesúr.

Hűbéres fogadalma hűbérurának lovag

Vallásosság, hűbérúr iránti hűség, hölgyek tisztelete, elesettek gyámolítása