Skip navigation

1848-49-es forradalom és szabadságharc

1848 március 15.

Olvassák el a szöveget 1848. március 15-e eseményeiről, majd oldják meg az Igaz-Hamis feladatot!

1848 tavaszán szinte egész Európa megmozdult. Februárban Párizsban kitört a forradalom, amelynek híre futótűzként terjedt, és forradalmi hullámot indított el. 1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. A gyűlölt Metternich kancellárt leváltották, ezzel a régi rendszer megbukott. Március 15-én Pest-Budán is forradalom tört ki. Petőfi és társai reggel a Pilvax kávéházból kilépve még csak tizenöten voltak, de rövidesen csatlakozott hozzájuk az egyetemi ifjúság. Néhány óra múlva pedig már húszezres tömeg hömpölygött Pest utcáin, s Landerer nyomdájához vonult, ahol lefoglaltak egy nyomdagépet, és a cenzor engedélye nélkül kinyomtatták a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. Amint a szabad sajtó első példányait kézről kézre adták az emberek, a város felbolydult. Délután három órára nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum előtti térre, ahol a szakadó eső ellenére legalább tízezres tömeg jelent meg. A lelkes és cselekvésre kész tömeg a pesti városházára sietett budai várba kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A budai várban a tüzérek égő kanóccal álltak senki sem mert tűzparancsot nekik. Így a tömeg a zuhogó esőben akadálytalanul vonult át a hajóhídon a várba. Ahogy Petőfi naplójában később megírta: „A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott ", s elfogadott minden követelést.

Forrás: FI-504010601/1 Történelem 6. tankönyv - Szerző(k): Borhegyi Péter, Kojanitz László, Nagy Lajos, Sólyom Márk, Tarnóczai Géza (tananyagfejlesztők), Tantárgy/Tanegység: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Évfolyam: 6, Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)