Vázlatok
5. osztály I. téma: A TÖRTÉNELEM KEZDETE

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

I. téma: A TÖRTÉNELEM KEZDETE

1. A történelem forrásai | 8
2. Őskori elődeink | 11
3. Bölények a falon. Az őskori kultúra | 14
4. Barlangokból a falvakba | 17
5. A holdévektől a napévekig | 20
6. Az első városok Mezopotámiában | 23
7. A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek | 26
8. Történetek a Bibliából | 29
9. Az ókori Kína és India | 32
Összefoglalás

1. A történelem forrásai

  1. Történelmi korok
  2. Őskor
  3. Ókor
  4. Középkor
  5. Újkor
  6. Jelenkor

  1. Történelem forrásai
  2. tárgyi emlékek (kard, zászló, épület, szerszám stb)
  3. írásos és képi források (levél, újság, könyv, fotó, film)
  4. népszokások, hagyományok (mesék, népdalok, farsangi, húsvéti szokások)

  1. Történelem segédtudományai
  2. régészet: tárgyi emlékek feltárása
  3. embertan (antropológia)
  4. nyelvtudomány: beszéd kialakulása, ősi szavak
  5. néprajz
  6. térképészet (topográfia)
  7. időszámítás (kronológia)

vissza

2. Őskori elődeink

  1. Ember származása
  2. Biblia: Isten teremtette
  3. Tudományos elmélet: evolúció: fejlődés útján emelkedik ki az állatvilágból
   • környezetet átalakító munka
   • gondolkodás
   • beszéd

  1. Ember fejlődése
  2. majomember
  3. előember
  4. ősember
  5. mai ember (homo sapiens)

  1. Ősközösség
  2. közös: tűz, szállás, élelem
  3. mukamegosztás - zsákmányoló ember
   • vadászat
   • halászat
   • gyűjtögetés
  4. család, nemzetség, törzs

vissza

3. Bölények a falon. Az őskori kultúra

  1. Termelőeszközök fejlődése
  2. kőkorszak
   • szakóca - marokkő
   • kőkés, kőbalta
   • íj, nyíl
   • lándzsa, dárda

  1. őskori művészete - Varázslás
  2. Tanulás utánzás útján
  3. szellemek és befolyásolásuk
  4. ősi szobrok, zene
  5. amulett
  6. barlangrajz -

  1. Kereskedelem: csere

vissza

4. Barlangokból a falvakba

  1. Zsákmányoló ember
  2. gyűjtögetés
  3. halászat
  4. vadászat
  5. szerszámok: kőkés, kőbalta, íj, nyíl, dárda

  1. Termelő ember
  2. állattenyésztés (juh, kecske, tehén)
  3. földművelés
  4. kézművesség
  5. szerszámok: faeke, ásóbot, kősarló, agyagedény

  1. Lakhely
  2. zsákmányoló ember
   • barlang: Vértesszőlős, Istálóskő
   • víz mellett
   • kunyhó
  3. termelő ember
   • letelepedés
   • házak- kő, agyag
   • falvak

vissza

5. A holdévektől a napévekig

  1. Naptár
  2. év - Föld keringése a Nap körül
  3. hónap - Hold keringése a Föld körül
  4. nap - Föld forgása tengelye körül
  5. évtized, évszázad, évezred, emberöltő

  1. időszámítás
  2. ókori Egyiptom: fáraók
  3. Zsidók: világ teremtése
  4. ókori Róma: Róma alapítása
  5. ókori görögök: első olimpia

  1. Időszalag
  2. Krisztus előtt - hány éve történt? összeadás
  3. Krisztus után - hány éve történt? kivonás
  4. évszázad meghatározása

vissza

6. Az első városok Mezopotámiában

  1. Ősközösség bomlása
  2. termelőeszközök fejlődése
  3. felesleg
  4. felesleg felhalmozódása: vagyon
  5. magántulajdon kialakulása
  6. állam kialakulása

  1. Mezopotámia - Folyóköz
  2. Folyói: Tigris és az Eufrátesz
  3. öntözéses gazdálkodás
  4. égetett tégla
  5. bitumen
  6. városok: Babilon - Bábel tornya

  1. Kultúra
  2. égetett tégla
  3. toronytemplom - zikkurat
  4. tizenkettes számrendszer
  5. naptár
  6. óra
  7. kerék
  8. ékírás
  9. Gilgames eposz

vissza

7. A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek

  1. Egyiptom
  2. Folyó: Nílus
  3. Alsó és Felső Egyiptom egyesítése
  4. öntözéses gazdálkodás
  5. gát, zsilip, víztározó, csatorna

  1. egyiptomi társadalom piramisa
  2. uralkodó: fáraó (Napisten fia)
  3. előkelők: tartományvezetők, papok, katonák
  4. közrendűek (kézművesk, parasztok)
  5. házi rabszolgaság

  1. Kultúra istenek
  2. istenek
   • Ré: napisten
   • Ozirisz: alvilág
   • Isis: anyaistennő, termékenység
   • Hórusz: az ég ura
  3. piramis: fáraó sírhelye
  4. múmia: fáraó bebalzsamozott holtteste
  5. szfinx: oroszlántestű emberfejű szobor
  6. írás: 4 féle írásmód - hieroglif írás
  7. matematika
  8. orvostudomány
  9. csillagászat

vissza

8. Történetek a Bibliából

  1. A Biblia
  2. Jelentése: könyvek
   • 2 része
   • Ószövetség: ember teremtése, zsidó nép története
   • Újszövetség: Jézus és tanítványainak tanításai
  3. vázlatpont

  1. Bibliai történetek
  2. teremtés
  3. Ádám és Éva
  4. kiűzetés a Paradicsomból
  5. özönvíz - Noé
  6. József
  7. kivonulás Egyiptomból - Mózes
  8. tízparancsolat
  9. Dávid és Góliát

  vissza

  9. Az ókori Kína és India

   1. Ókori Kína
   2. Folyói: Sárga folyó és a Jangce (Kék folyó)
   3. császár, hivatalnoko
   4. Kínai Nagy Fal
   5. agyaghadsereg
   6. porcelán
   7. papír
   8. iránytű
   9. puskapor

   1. India
   2. Folyói: Indus és a Gangesz
   3. öntözéses gazdálkodás, kereskedelem
   4. árják
   5. buddhizmus
   6. arab számok
   7. csatornázás
   8. fürdőszoba
   9. lélekvándorlás
   10. kasztrendszer

  vissza

  Összefoglalás

  Ajánlott iskolai weboldal: A TÖRTÉNELEM KEZDETE - összefoglalás
  Összefoglaló feladatok A TÖRTÉNELEM KEZDETE témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

  vissza