Vázlatok
Történelem 6. osztály Tankönyv: FI-504010601 - Történelem 6

Kattintson arra a témára, amelynek a vázlatait látni szeretné! Majd a megjelenő új oldalon az adott leckére!

I. téma: A középkori Magyar Királyság virágzása és hanyat-lása

1. Az aranyforint atyja
2. A lovagkirály
3. Magyar király, német-római császár
4. Egy középkori magyar város Buda
5. Hunyadi János, a törökverő
6. Mátyás az igazságos
7. Válságban az ország
8. A mohácsi csata
Összefoglalás

II. téma: A világ és Európa a kora újkorban

9. Felfedezők a tengereken
10. A földrészek összekapcsolódása
11. A hitviták kora. Protestánsok és katolikusok
12. Az angol polgárháború
13. A Napkirály udvara
14. Divat az ókortól a Napkirály századáig
15. Az ész kora: út a felvilágosodáshoz
16. A gyarmatokból született nemzet - USA
17. Felfedezők és feltalálók
Összefoglalás

III. téma: Magyarország a kora újkorban.

18. A három részre szakadt ország
19. Hősök a bástyákon
20. Hitviták Magyarországon
21. Fejedelem-ség a hegyek között
22. Harc a kétfejű sassal
23. A török kiűzése Magyarországról
24. A Rákóczi-szabadságharc
25. Magyarország a Habsburg Birodalomban
26. Boldoggá tenni Magyar-országot
Összefoglalás

IV. téma: A forradalmak és polgá-rosodás kora Euró-pában

27. A francia forradalom első szakasza
28. Alkotmányos királyság és terror Franciaországban
29. Napóleon hatalomra jutása
30. Napóleon tün-döklése és bukása
31. Történelem-formáló eszmék
32. Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban
33. Változások a társadalomban
34. Betegségek, jár-ványok, egészség-ügy
35. A Szent Szövetség kora
Összefoglalás

V. téma: A polgárosodás kora Magyarországon

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában
37. A reformkor hajnalán
38. Az első reformországgyűlés
39. Kossuth Lajos politikai tevékeny-sége a reformkorban
40. Magyarország fejlődése az 1840-es években
41. A forradalom kezdete
42. Az áprilisi törvények
43. Támadás az alkotmányos Ma-gyarország ellen
44. A dicsőséges tavaszi hadjárat
45. A szabadság-harc veresége
Összefoglalás