Interaktív tananyagaim történelemből
8. évfolyam
Okostankönyv

Egyes témakörök feldolgozásaQuiz és gyakorlófeladatokVideók a tananyagokhoz
Quiz- és gyakorlófeladatok
A 8. évfolyamon tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához. Témazárók előtt különösen ajánlott
Történelem ismétlés - Lépcső évszámok - tanulásmódszertani segítség
Történelmi események kikérdező - .html weblap
Start
Történelem 8. osztály - 1. témakör - A szuperhatalmak szembenállása
Történelem tk. 1-8. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Hidegháború
Quiz teszt a hidegháborúval kapcsolatban
Start
Történelem 8. osztály - - Mikor történt? Számítsd ki!
Logikai fejtörő a a 2. világháborút követő eseményekkel kapcsolatban.
Start
Történelem 8. osztály - Hidegháború és enyhülés főszereplői képekben
Képfelismeréses feladat
Start
Történelem 8. osztály - kétpólusú bipoláris világ
Csoportosításos feladattípus - Szocialista - kapitalista országok rendszerezése
Start
Történelem 8. osztály - kétpólusú bipoláris világ
Rácsos feladattípus - Kétpólusú világ különbségek
Start
Történelem 8. osztály - Kit áll saját szobra előtt a képen?
Puzzle feladattípus - A feladat újraindítása óramutató járásával megegyező 2 nyíl
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 1. téma
Szuperhatalmak szembenállása - Összefoglaló óra anyaga - exelearning
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 1. téma
Szuperhatalmak szembenállása - Összefoglaló óra anyaga - power point prezentáció
Start
Történelem 8. osztály - Hidegháború kezdete - személyek
Képfelismeréses feladat - történelmi személyek Learning Apps feladat
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 1. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi személyek
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 1. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi fogalmak
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 1. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi évszámok
Start
Történelem 8. osztály - 2. témakör - Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom ésszabadságharc leveréséig
Történelem tk. 9-17. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Magyarország újjászervezése
Quizizz feladat - 10 kérdése quiz Magyarország újjászervezése 1945-ben témában
Start
Újjászervezés és a kommunisták hatalomra jutása
Quizizz feladat - 10 kérdése quiz az Újjászervezés és a kommunisták hatalomra jutása témában
Start
Magyarország pártharcok a 2. világháború után
Csoportosításos feladat - pártok és vezető egyéniségei
Start
Rákosi a diktátor - személyi kultusz
Exelearning feladat - weblap a személyi kultuszról interaktív feladatokkal
Start
Rákosi korszak - Jeopardy kvíz
Kvíz csapatjáték Mo. a 2. vh. után - személyek, fogalom, esemény, pártok és Mi lett vele témakörökben
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 2. téma
Magyarország 1945-től az 1956-os forradalomig - Összefoglaló óra anyaga
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 2. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi személyek
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 2. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi évszámok
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 2. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi fogalmak
Start
Történelem 8. osztály - 3. témakör - AZ EGYSÉGESÜLŐ EURÓPA A GLOBALIZÁCIÓ KITELJESEDÉSE
Történelem tk. 18-24. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Európa - szocialista országoka 2. vh. után
Wordwall feladat - térkép
Start
Történelem 8. osztály - Európa - kapitalista országoka 2. vh. után
Wordwall feladat - térkép
Start
Történelem 8. osztály - Szovjetunió felbomlása - szovjet vezetők
Tanulásmódszertani segítség - történelmi személyek
Start
Történelem 8. osztály - Szovjetunió felbomlása - Csoportosításos feladat
Csoportosítsa az eseményeket a szovjet vezetőhöz
Start
Történelem 8. osztály - rendszerváltás Kelet-Közép Európában- Csoportosításos feladat
Csoportosítsa az eseményeket, személyeket az egyes államokhoz
Start
Történelem 8. osztály - 4. témakör - Kádár korszak
Történelem tk. 25-30. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Magyarország a Kádár korszakban
exeleaarning feladat - Kádár rendszer bukása - rendszerváltás
Start
Történelem 8. osztály - Magyarország a Kádár korszakban
Jeopardy kvíz a témában tanult ismeretek gyakorlásához - csapatjáték 2 csapatra
Start
Történelem 8. osztály - Magyarország a Kádár korszakban
Csoportosításos feladat - Rákosi korszak - Kádár rendszer
Start
Történelem 8. osztály - Magyarország a Kádár korszakban
Learning Apps - Legyen Ön is Milliomos játék
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 4. téma
Magyarország története 1956-tól a rendszerváltásig - Összefoglaló óra anyaga
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 4. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi személyek
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 4. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi események
Start
Történelem 8. osztály - Összefoglalás 4. téma
Tanulásmódszertani segítség - történelmi fogalmak
Start
Történelem 8. osztály - Ellenőrző feladatlap
Redmenta feladatlap a Kádár korszak témakörhöz (Csak egyszer tölthető ki. Kérem, a kitöltéskor adja meg a nevét, de ne becenevet) Direktcím: Kádár_TVT
Start
Történelem 8. osztály - Rendszerváltozás eseményei
Sorbarendezés típusú feladat
Start
Történelem 8. osztály - Rendszerváltás és pártok
Párosításos feladat - párt és a neve
Start
Történelem 8. osztály - Rendszerváltozás eseményei
Redmenta feladatsor
Start
Történelem 8. osztály - Rendszerváltás - Demokratikus jogállam - magyar gazdaság
Történelem tk. 31-32-33. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Rendszerváltás
Quizizz feladatsor
Quiz
START
Történelem 8. osztály - Magyarországi nemzetiségek - Határon túli magyarság - Kárpát medencén túli magyarság
Történelem tk. 34-35. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Híres magyarok, akik meghódították a világot
Redmenta feladatlap a Történelem tk. 35-36. leckéhez
Letöltés
Történelem 8. osztály - Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
Power point bemutató Összefoglaló óra
Letöltés
Történelem 8. osztály - Magyarország rendszerváltás
Honfoglaló játék - Téma: Rendszerváltás - flipchart, csak Active Inspire programmal - Leírás a fájlban
Letöltés
Történelem 8. osztály - Szokás, hagyomány, illem, erkölcs
Történelem tk. 37. leckéhez Power point bemutató
Letöltés
Történelem 8. osztály - Szokás, hagyomány, illem, erkölcs
Párosításos feladat - párt és a neve
Start
Történelem 8. osztály - Jogok és kötelességek - Alkotmány és törvényhozás
FI504010801/1 Történelem tk. 38-39. leckéhez Power point bemutató
Start
Történelem 8. osztály - Politikai rendszerek és államformák - Az állam mi vagyunk
FI504010801/1 Történelem tk. 40-41. leckéhez Power point bemutató
Start
Történelem 8. osztály - Parlamentáris demokrácia működése - A gyermekek és tanulók jogai
FI504010801/1 Történelem tk. 42-43. leckéhez Power point bemutató
Start
Történelem 8. osztály - A demokratikus Magyarország - A magyar állam működése
FI504010801/1 Történelem tk. 44-45. leckéhez Power point bemutató
Start
Történelem 8. osztály - A gazdaság legfontosabb szereplői - A pénz szerepe a gazdaságban - Pénzintézetek és tevékenységük
FI504010801/1 Történelem tk. 46-47-48. leckéhez Power point bemutató
Start
Történelem 8. osztály - Média és médiakörnyezet - A média működése
FI504010801/1 Történelem tk. 49-50. leckéhez Power point bemutató
Start
vissza az elejére
Videó segédanyagok
Digitális segédanyag - történelem tananyag tanórai feldolgozása - tanulók számára
Történelem 8. osztály - A demokratikus viszonyok megteremtéseés kiépítése Magyarországon
Digitális videós segédanyag a téma leckéihez

15 - Reformkísérletektől a forradalomig
16 - Az 1956-os forradalom kiörése
32 - A demokratikus jogállam működése és a magyar külpolitika
33 - A magyar gazdaság átalakulása 1990 után
34 - A magyarországi nemzetiségek
35 - A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltoztatás előtt és után
36 - A Kárpát-medencén kívüli magyarság helyzete (Együtt feldolgozva a 35. leckével)
31--36 - A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon - Összefoglalás
37 - Szokás, hagyomány, illem, erkölcs
38 - Jogok és kötelességek
39 - Alkotmány és törvényalkotás
40 - Politikai rendszerek és államformák
41 - Az állam mi vagyunk!
42 - A parlamentáris demokrácia működése
43 - A gyermekek és tanulók jogai
44 - Demokratikus Magyarország
45 - A magyar állam működése
46 - A gazdaság legfontosabb szereplői
47 - A pénz szerepe a gazdaságban
48 - A pénzintézetek és tevékenységük
49 - Média és médiakörnyezet
50 - A média működése
 
 
15 - Start
16 - Start
32 - Start
33 - Start
34 - Start
35 - Start
36 - Start
31-36 - Start
37 - Start
38 - Start
39 - Start
40 - Start
41 - Start
42 - Start
43 - Start
44 - Start
45 - Start
46 - Start
47 - Start
48 - Start
49 - Start
50 - Start
vissza az elejére