Vázlatok
5. osztály V. téma: ÁRPÁD NÉPE

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

V. téma: ÁRPÁD NÉPE

39. Hunor s Magyar, két dalia | 140
Táltos, életfa, turulmadár (Olvasmány) | 142
40. A puszták vándorai | 143
41. A mindennapi élet színterei | 146
42. A honfoglalás | 148
Az osi magyar harcmodor (Olvasmány) | 152
43. Amikor a magyarok nyilait rettegte Európa | 153
44. István a mi urunk! | 156
A történelmi rekonstrukciós képek készítése (Olvasmány) | 160
45. Küzdelmek a magyar királyság megszilárdításáért | 161
46. Támad a tatár! | 165
47. Az ország újjáépítése a tatárjárás után | 168
48. Mit orzünk az Árpád-korból? | 171
Összefoglalás

39. Hunor s Magyar, két dalia

  1. Nyelvcsaládok
   • urali
    • finnugor
    • ugor
    • ősmagyar
    • magyar
   • altáji
   • indoeurópai
    • germán
    • italo-kelta
    • szláv
    • indo-iráni
   • kaukázusi
   • tibeti
   • afro-ázsiai stb

  1. A magyar nép eredete - hun eredet
  2. eredetmondák
  3. Kézai Simon
  4. Arany János: Csodaszarvas
  1. A magyar nép eredete - finnugor eredet
  2. nyelvtudósok
  3. régészet
  4. néprajz

vissza

40. A puszták vándorai

  1. Vándorlás
  2. Magna Hungária - Ural hegység
  3. Levédia - Kazár fennhatóság
  4. Etelköz - vérszerződés, törzsszövetség
  5. Kárpát medence - honfoglalás

  1. Társadalom
  2. törzs: több nemzetséget összefogó alakulat
   Törzs Vezér
   Nyék Előd
   Megyer Álmos
   Kürtgyarmat Kond
   Tarján Ond
   Jenő Tas
   Kér Huba
   Keszi Töhötöm
  3. nemzetség: vérségi kötelék nagycsaládok között
  4. család: több nemzedék együttese
   1. Életmód
   2. félnomád állattenyésztés
   3. földművelés kezdetei
   4. jurta
   5. állatok: ló, szarvesmarha, juh, kutya

   vissza

   41. A mindennapi élet színterei

    1. Lakóhelyek
    2. jurta - nyári szállás
    3. földházak, kunyhók - téli szállás

   vissza

   42. A honfoglalás: 895 - 900

    1. Honfoglalás
    2. monda: fehér ló mondája
    3. valóság: morva fejedelem hívására Vereckei hágón és Erdélyen keresztül
    4. kettős honfoglalás elmélete
    5. menete
     • Etelköz - vérszerződés
     • Vereckei hágon át
     • Erdélyen át
     • letelepedés: nemzetségenként

   vissza

   43. Amikor a magyarok nyilait rettegte Európa

    1. Kalandozások
    2. Cél:
     • zsákmányszerzés
     • megfélemlítés
    3. létszám: néhány száz fő
    4. siker okai: harcmodor, széttagolt Európa, más népek támadása
    5. kudarc okai: harcmodort kiismerik, egységes államok létrejötte, hatékony védelmi rendszer
    6. fegyvertet
     • könnyűlovas
     • visszacsapó íj
     • szablya
     • lándzsa
     • buzogány
    7. Irányai
     • Nyugat-Európa
     • Itália
     • Bizánci Császárság

   vissza

   44. István a mi urunk!

    1. Géza fejedelem 972 - 997
    2. béke a környező államokkal
    3. felveszi a kereszténységet
    4. gyermekeit kiházasítja
    5. fiát megkereszteli (Vajk - István)
    6. Keresztény papok és lovagok

    1. Harc a trónért
  5. Koppány István
   Árpád ház legidősebb tagja Géza fejedelem fia
   pogány keresztény
   régi rend híve új rend híve

  1. Államalapítás
  2. vármegyerendszer
  3. élén: ispán
  4. koronázási jelvények
  5. trónutódlás - Vazul megvakítása (alkalmatlanná tették)
  1. Egyházszervezés
  2. templomépítés
  3. 2 érsekség
  4. 8 püspökség
  5. tized
  6. templomba járás

vissza

45. Küzdelmek a magyar királyság megszilárdításáért

  1. Válság
  2. trónviszályok: István örökös nélkül hal meg
  3. pogánylázadások (Vata, János)
  4. külső támadások - Német-Római Császárság
  5. Győzelmek: Vértes hegység, Búvár Kund mondák

  1. I (Szent) László 1077 - 1095
  2. szigorú törvények
  3. a magántulajdon és az egyház védelme
  4. pogány vallás tiltása
  5. Horvátország elfoglalása

  1. Könyves Kálmán 1095 - 1116
  2. művelt
  3. törvények enyhítése
  4. boszorkányok nincsenek
  5. Dalmácia elfoglalása

vissza

46-47. Támad a tatár! Az ország újjáépítése

  1. Tatárok
  2. mongol eredetű népcsoport
  3. lovas íjász harcmodor
  4. Dzsingisz kán egyesíti a törzseket

  1. Tatárjárás 1241 / 1242
  2. Támadás 1241 Batu kán vezetésével
  3. csata: 1241 Muhi
  4. vereség - a király menekül
  5. 1242 tatárok elhagyják az országot
  1. IV. Béla 1235 - 1270 második honalapító
   Tatárjárás előtt Tatárjárás után
   Birtokok visszavétele Birtokok adományozása
   Ellentét a főnemesekkel Kibékül a főnemesekkel
   Kunok behívása, kiűzése Kunok visszahívása
   Várépítés nem jelentős Várépítés támogatása

  1. Árpád ház kihalása 1301
  2. IV. László második tatárjárás - tatárok kiűzése
  3. III. András - utolsó Árpád házi király

  vissza

  48. Mit örzünk az Árpád-korból?

   1. Tárgyi emlékek
   2. várak (Buda, Visegrád, Szigliget)
   3. templomok (Ják, Zsámbék, Lébény)
   4. kolostor (Pannonhalma)
   5. Szent Korona
   6. Pénzek stb

   1. Írásos emlékek
   2. Tihanyi apátság alapítólevele
   3. Pannonhalmi apátság alapítólevele
   4. Halotti beszéd
   5. Aranybulla

  vissza

  Összefoglalás

  Ajánlott iskolai weboldal: ÁRPÁD NÉPE
  Összefoglaló feladatok ÁRPÁD NÉPE témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

  vissza