Vázlatok
6. osztály I. téma: A középkori Magyar Királyság virágzása és hanyatlása

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

I. téma: A középkori Magyar Királyság virágzása és hanyatlása

1. Az aranyforint atyja
2. A lovagkirály
3. Magyar király, német-római császár
4. Egy középkori magyar város Buda
5. Hunyadi János, a törökverő
6. Mátyás az igazságos
7. Válságban az ország
8. A mohácsi csata
Összefoglalás

1. Az aranyforint atyja

  1. KKoronázási jelvények
  2. szent korna
  3. palást
  4. jogar
  5. országalma
  6. kard

  1. Trónviszály
  2. I. Károly, vagy Károly Róbert (1308 - 1342) - Anjou [anzsu] dinasztia
  3. Vencel cseh-lengyel
  4. Ottó bajor

  1. Kiskirályok: több vármegyét birtokló és királyi jogokat gyakorló nagybirtokos
  2. Aba család
  3. Csák Máté
  4. Köszegiek
  5. Kán László
  6. Borsa Kopasz

  1. I. Károly intézkedései hatalom megerősítése
  2. bányabér
  3. kapuadó
  4. harmincadvám
  5. aranyforint
  6. harmincadvám
  7. 1335 visegrádi királytalálkozó
  8. hadseregreform

vissza

2. A lovagkirály - I. (Nagy) Lajos (1342 - 1382) - Anjou ház

  1. Hadjáratok - kapcsolatok
  2. Magyar királyság
  3. Lengyel-magyar perszonálunió
  4. Nápolyi hadjáratok (András meggyilkolása) - Toldi Miklós
  5. Bosznia
  6. Szerbia
  7. Havasalföld
  8. Moldva
  9. Bulgária

  1. 1351. évi törvények (Aranybulla megújítása)
  2. ősiség: nemesi föld öröklését szabályozza
  3. úriszék: nemesi bíróság - pallosjog: nemes, aki a területén halálbüntetést is hozhatott
  4. egy és ugyanazon nemesség elve: minden nemes jogai egyenlőek
  5. kilencedtörvény: földesúri kilenced beszedése kötelező

Ajánlott iskolai weboldal: Anjou házi királyok

vissza

3. Magyar király, német-római császár

  1. Luxemburgi (uralkodóház) Zsigmond (1387 - 1437)
  2. báró: nagyhatalmú főúr
  3. liga: bárók politikai szövetsége
  4. szembeszegül a ligákkal - Siklós - fogság
  5. német király
  6. cseh király
  7. német-római császár (1435-től)

  1. Intézkdései
  2. városok támogatása
  3. mértékrendszer egységesítése
  4. telekkatonaság: meghatározott telek után katonaállítás
  5. végvárrendszer: török-magyar határ mentén lévő erődök

  1. Török hadsereg
   1. lovasság (szpáhik, akindzsik)
   2. gyalogság (janicsárok)
   3. tüzérség (topcsik)
   4. flotta

vissza

4. Egy középkori magyar város Buda

  1. Városi kiváltságok
  2. vásártartás
  3. önkormányzat
  4. bíró választás
  5. egy összegben adózik

  1. Várostípusok Magyarországon
  2. szabad királyi város:királyi fennhatóság, ipar és kereskedelem, egy összegben adózik a királynak, bíróválasztás
  3. bányaváros: bányászattal foglalkozik, egy összegben adózik a királynak, bíróválasztás
  4. mezőváros: állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkozik, földesúri fennhatóság, vásártartás

vissza

5. Hunyadi János, a törökverő

  1. Hunyadi János felemelkedése
  2. származás: Havasalföld
  3. tisztségei:
   • erdélyi vajda
   • nándorfehérvári kapitány
   • főkapitány
   • kormányzó

  1. Törökellenes harcok
  2. 1443-44 téli hadjárat
  3. 1444 várnai csata - I. Ulászló király (Jagelló ház) halála
  4. 1448 - második rigómezei csata
  5. 1456 - Nándorfehérvár

  1. Hunyadi János örökösei
  2. Hunyadi László - kivégzik
  3. Hunyadi Mátyás - bebörtönzik, később királlyá választják

  vissza

  6. Mátyás, az igazságos (1458 - 1490) - Hunyadi ház

   1. Mátyás az igazságos - intézkedései
   2. hadsereg:
    • Fekete sereg (zsoldossereg) - Kinizsi Pál,
    • végvárak megerősítése
   3. gazdasági:
    • rendkívüli hadiadó
    • füstadó (kapuadó helyett)
    • koronavám (harmincadvám helyett)
   4. társadalmi: adózó jobbágyok védelme
   5. államszervezet: fizetett hivatalnokok
    • kamara, kincstár: pénzügyek intézése
    • kancellária: kormányzással kapcsolatos ügyek intézése
    • udvari bíróság
   6. külpolitika:
    • Védekezés a török ellen
    • Bécs elfoglalása - cél: erős közép-európai állam a török ellen

   1. Mátyás bevételei
   2. rendkívüli hadiadó
   3. koronavám
   4. füstpénz
   5. városok adói, monopoliumok
   6. Hunyadi birtok

   1. Mátyás reneszánsz udvara
   2. építkezések - visegrádi királyi palota
   3. Herkules kút
   4. Mátyás címere
   5. Mátyás az igazságos
   6. corvinák
   7. Mátyás asztala
   8. humanizmus: Janus Pannonius

  vissza

  7. Válságban az ország

   1. II. (Dobzse=jól van) Ulászló - Jagelló ház
   2. hódítások feladása
   3. főurak hatalma nő
   4. kincstár kiürül
   5. Fekete sereg feloszlatása
   6. gyenge királyi hatalom

   1. Dózsa parasztháború 1514
   2. pápa keresztes hadjáratot hírdet
   3. vezető: Dózsa György
   4. keresztes hadjárat felkeléssé válik
   5. Szapolyai János leveri a felkelést - Temesvár
   6. megtorlás

  Ajánlott iskolai weboldal: Vegyes házi királyok
  Ajánlott iskolai weboldal: Évszámok

  vissza

  8. A mohácsi csata

   1. Előzmények
    hasonlítás alap Magyar K. Török B.
    uralkodó II. Lajos I. Nagy Szulejmán
    uralkodói hatalom gyenge erős, központi
    hadsereg vasasok, városok, főurak, főpapok csapatai, német zsoldos, szerbek szpáhik, janicsárok, akindzsik, aszabok, topcsik
    erőviszonyok kb. 25 ezer kb. 30 ezer elit és 30-35 nem regurális csapat

   1. Mohácsi csata 1526 - magyar vereség
   2. I. Nagy Szulejmán török szultán
   3. Tomori Pál esztergomi érsek
   4. II. Lajos halála - Csele patakba fullad
   5. 1541 Buda elfoglalása - az ország 3 részre szakad

  vissza

  Összefoglalás

  Ajánlott iskolai weboldal: Virágzó középkor Magyarországon - összefoglalás
  Összefoglaló feladatok Virágzó középkor Magyarországon témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

  vissza