Vázlatok
6. osztály II. téma: A világ és Európa a kora újkorban

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

II. téma: A világ és Európa a kora újkorban

9. Felfedezők a tengereken
10. A földrészek összekapcsolódása
11. A hitviták kora. Protestánsok és katolikusok
12. Az angol polgárháború
13. A Napkirály udvara
14. Divat az ókortól a Napkirály századáig
15. Az ész kora: út a felvilágosodáshoz
16. A gyarmatokból született nemzet - Amerikai Egyesült Államok
17. Felfedezők és feltalálók
Összefoglalás

9. Felfedezők a tengeren

  1. A földrajzi felfedezések
  2. Okai:
   • új utak keresése Indiába
   • nemesfém hiány
  3. előfeltételei
   • technikai: caravella, iránytű, szextáns, kormánylapát
   • tudományos: Föld gömb alakú, csillagászat, térképészet
   • tengerésziskolák

  1. Felfedezők
  2. Diaz: Jóreménység foka
  3. Kolombusz: 1492 - Amerika felfedezése
  4. Amerigo Vespucci: felismerte, hogy új földrész
  5. Vasco de Gama: Afrika megkerülésével Indiába
  6. Magellán: A Föld körülhajózása

  vissza

  10. A földrészek összekapcsolódása

   1. A felfedezések következményei: gyarmatok
   2. Indián kultúrák elpusztítása
    • azték: Közép-Amerika
    • maja: Közép-Amerika
    • inka: Dél-Amerika
   3. Újvilág meghódítása - Pizzaro (Inka Birodalom)
   4. Őslakos indiánok kiírtása
   5. Rabszolgák behurcolása Afrikából
   6. gyarmat: meghódított, politikai önállósággal nem rendelkező ország

   1. A felfedezések gazdasági következményei
   2. arany, ezüst áramlik Európába
   3. világkereskedelem
   4. tengeri kereskedelem központja: Atlanti óceán
   5. Európa kettészakadása
    • Nyugat: ipar, kereskedelem
    • Kelet: mezőgazdaság

   1. Új növények
   2. burgonya
   3. paradicsom
   4. dohány
   5. kukurica
   6. paprika
   7. vanília
   8. ananász
   9. kakaó(bab)

  vissza

  11. A hitviták kora. Protestánsok és katolikusok

   1. Keresztény vallás - egyházszakadás (XI. század - 1054)
   2. római katolikus
   3. görög katolikus - ortodox

   1. Reformáció: katolikus egyház megújítására törő mozgalom
   2. „búcsúcédulák” árusítása
   3. 1517 Luther Márton Wittenberg
   4. hitelvei:
    • bűnt egyedül isten bocáthatja meg
    • hit alapja a Biblia
    • anyanyelvi istentisztelet
    • Biblia lefordítása
   5. római katolikus vallás kettészakadása
    • római katolikus
    • protestáns: reformáció hívei
   6. vallásháborúk

   1. Reformáció irányzatai - protestáns egyházak
   2. evangélikus: Luther - fejedelmi irányzat
   3. református: Kálvin - polgári irányzat
   4. újrakeresztelő (anapabtista):
   5. szentháromságtagadó
   6. anglikán

   1. Ellenreformáció
   2. jezsuita rend: Jézus társasága
   3. inkvizíció: egyházi bíróság
   4. barokk: művészeti stílus
    • mozgalmasság
    • hullámzó vonalak
    • aranyozás
    • díszes, csillogó berendezés

  vissza

  12. Az angol polgárháború

   1. Előzmények, okok
   2. korlátlan királyi hatalom - parlament háttérbe szorítása
   3. új adók kivetése: parlament összehívása

   1. Angol polgári forradalom - 1640
   2. parlamenti szakasz
   3. 1642 polgárháború
    • gavallérok: királypártiak
    • kerekfejűek: parlament hívei
    • Oliver Cromwell - vasbordájú
    • királypártiak legyőzése: I. Károly lefejezése

   13. Az alkotmányos királyság kialakulása Angliában

    1. Cromwell egyeduralma
    2. Cromwell diktatúrája - védnökség
    3. eredmények: Skócia, Írország elfoglalása, Hollandia legyőzése
    4. halála után - királyság visszaállítása

    1. Alkotmányos királyság: 1689
    2. A király uralkodik, de nem kormányoz (államfő)
    3. törvényhozás: parlament
    4. végrehajtó hatalom: parlamentnek felelős kormány
    5. független bíróság
    1. Nagy Britannia 1707
    2. Anglia
    3. Wales
    4. Skócia
    5. Írország

   vissza

   14. A Napkirály udvara

    1. XIV. Lajos
    2. Istennek hitte magát
    3. Napkirály - szimboluma a Nap
    4. Jelképe: Apollo
    5. korlátlan hatalom

    1. Abszolutizmus
    2. Korlátlan királyi hatalom
    3. A király szava törvény
    4. Király irányítja az államot é a bíróságokat
    5. Istennek felelős a király

    1. Gazdaság
    2. ipar és kereskedelem támogatása
    3. adókedvezmények
    4. védővámok
    5. Colbert pénzügyminiszter

    1. Hadsereg
    2. toborzás
    3. katonai egyenruha
    4. tisztképzés
    5. kaszárnyák
    6. hadgyakorlat
    1. Versailles
    2. a pompa, a hatalom szimbóluma
    3. palota és 800 hektáros park

   vissza

   15. Érdekességek az öltözködés történetébol

    1. Alapanyagok
    2. nemez
    3. gyapjú
    4. pamut
    5. selyem
    6. lenvászon
    7. kender

    1. Ruházat - követelmények
    2. védekezés az időjárás viszontágsagai ellen
    3. használhatóság, kényelem
    4. könnyen tisztán tartható
    5. szellőzés, hőszigetelés

    1. Divat: egy adott kultúra vagy kor irányzata, amely befolyásolja az öltözködést, és a társas érintkezés szabályait.
    2. ókori Egyiptom: álszakál
    3. ókori Kína: kömök festése
    4. ruházat kifejezi a társadalmi különbségeket
    5. Napkirály udvara
     • paróka
     • nincs kopogás
     • nem karolnak egymásba
     • leülés

   vissza

   16. Az ész kora: út a felvilágosodáshoz

    1. Tudományos gondolkodás változása
    2. középkor: tekintélyelv
    3. újkor: megfigyelés, kísérletezés, következtetés
    4. Kopernikusz: Napközpontú világnézet
    5. Kepler: bolygók mozgása
    6. Galilei: kísérletezés
    7. Newton: fizikus, törvények

    1. Felvilágosodás
    2. felvilágosodás: fennálló társadalmi rend és gondolkodás megkérdőjelező mozgalom, amely az ész hatalmát hírdeti.
    3. Jelmondat: Merj gondolkodni!
    4. Voltaire: Candide
    5. Rousseau: népfelség
    6. Diderot: Nagy Enciklopédia
    7. Montesquieu: hatalmi ágak szétválasztása

    1. A politikai gondolkodás változása - felvilágosodás
    2. ld. tk. 68. oldal táblázat
     szempont középkor felvilágosodás
     jogok születési előjogok emberi szabadságjogok
     eltérő vélemény eretnekség szólás- és vélemény-szabadásg
     uralkodó hatalma istentől származik a néptől származik
     hatalomgyakorlás uralkodó hatalma korlátlan
     nem visszavehető
     zsarnoktól visszavehető
     hatalmi ágak szétválasztása

   vissza

   17. A gyarmatokból született nemzet - Amerikai Egyesült Államok

    1. A függetlenségi háború előzményei
    2. első telepesek érkezése - hálaadás
    3. gyarmat: meghódított, politikai önállósággal nem rendelkező ország
    4. 13 gyarmat - élén helytartó
    5. 1773 - bostoni teadélután

    1. a függetlenségi háború (1775 - 1783) - USA létrejötte
    2. 1775: a függetlenségi háború kezdete
    3. 1776. július 4: Függetlenségi Nyilatkozat - a Függetlenség napja
    4. George Washington az amerikai csapatok főparancsnoka
    5. 1781 döntő csata (Yorktown) - amerikai győzelem
    6. 1783 versaillesi béke

    1. USA alkotmánya
    2. 3 hatalmi ág szétválasztása
    3. törvényhozás: kongresszus (kétkamarás: Képviselőház és Szenátus)
    4. végrehajtó hatalom: feje az USA elnöke (max. 2 x 4 évre)
    5. független bíróság

   vissza

   Kiegészítő anyag: Tudósok és feltalálók

    1. Őskor
    2. tűz
    3. első szerszámok
    4. földművelés és állattenyésztés
    5. fémek felfedezése
    6. kézművesség

    1. Ókor
     Egyiptom Mezopotámia India
     múmia
     naptár
     nap- és vízóra
     piramis
     alapműveletek
     írás
     orvostudomány
     papírusz
     ékírás
     helyi érték
     égetett agyagtégla
     kerék
     eke
     boltív
     5 szabad szemmel látható bolygó
     arab számok
     tizes számrendszer
     nulla
     vízvezeték
     fürdőszoba
     csatorna
     szennyvízcsatorna
     várostervezés
     Kína Görögo. Róma
     iránytű
     papír
     selyem
     lőpor
     porcelán
     grafit
     planetárium
     negatív szám
     geometria
     Föld gömb alakú
     felhajtóerő
     mágnes
     oszlopok
     tympanon
     csiga, csigasor
     asztrolábium
     kupola
     vízvezeték
     központi fűtés
     vízkiemelő
     vízi kerekes malom
     ostromgépek
     közvilágítás

    1. Középkor
    2. Leonardo da Vinci: polihisztor (festő, matematikus, hadmérnök, feltaláló, stb)
    3. Kopernikusz: Nap-középpontú világkép
    4. Gallilei: távcső, ".. és mégis mozog a Föld"
    5. Gutenberg: könyvnyomtatás
    6. Vesalius: anatómia
    7. Harvey: vérkeringés és a szív
    8. Leeuwenhoek: mikroszkóp, mikroszkopikus élet

   vissza

   Összefoglalás

   Ajánlott iskolai weboldal: A kora újkor témakör összefoglalása
   Összefoglaló feladatok a kora újkor témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

   vissza