Vázlatok
6. osztály IV. téma: A forradalmak és polgárosodás kora Európában

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

IV. téma: A forradalmak és polgárosodás kora Európában

27. A francia forradalom
28. A királyság megdöntése Franciaországban
29. Napóleon és a napóleoni háborúk
30. A francia forradalom hatása
31. Szent szövetség kora
32. Az ipari forradalom találmányai és hatása
33. 19. századi városiasodás
34. A társadalom átalakulása
35. Betegségek, járványok, egészségügy
Összefoglalás

27. A francia forradalom

  1. Útban a forradalom felé
  2. rendi gyűlést nem hívják össze
  3. kiváltságos rendek: papság, nemesség
  4. királyi udvar pazarlása
  5. 3. rend leszavazható a rendi gyűlésen
  6. rossz termés - éhinség
  7. államadóság

  1. Francia forradalom 1789. július 14.
  2. 1789 rendi gyűlés összehívása
  3. Labdaházi eskü
  4. Bastille elfoglalása
  5. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
   • alapvető emberi szabadságjogok
   • népfelség
   • tulajdon sérthetetlen

  vissza

  28. A királyság megdöntése Franciaországban

   1. A francia forradalom első szakasza: alkotmányos királyság: 1789 - 1792
   2. Franciaország államformája: alkotmányos királyság
   3. törvény előtti egyenlőség
   4. szólás és sajtószabadság
   5. alkotmány
   6. 1791 - a király szökése
   7. 1792 - háború

   1. A francia forradalom második szakasza: girondisták 1792 - 1793
   2. király szökése
   3. királyi palota elfoglalása
   4. Valmy csata
   5. Köztársaság kikiáltása - nagypolgárság
   6. király kivégzése

   1. A francia forradalom harmadik szakasza: jakobinus diktatúra 1793 - 1794
   2. infláció megfékezése
   3. árak maximalizálása
   4. általános hadkötelezettség
   5. belső lázadások leverése
   6. alkotmányos jogok felfüggesztése
   7. terror
   1. A francia forradalom negyedik szakasza: nagypolgárság 1794 - 1799

  vissza

  29. Napóleon és a napóleoni háborúk

   1. Napóleon
   2. Korzika - kisnemesi család
   3. katonaiskola
   4. forradalomban gyors felemelkedés - 24 évesen tábornok
   5. házasság
   6. itáliai hadjárat
   7. egyiptomi hadjárat
   8. 1799 - katonai hatalomátvétel
   9. 1804 - francia császár

   1. Napóleon intézkedései
   2. Code Napoleon - polgári törvénykönyv
   3. Francia Nemzeti Bank
   4. pénzügyek rendezése
   5. megegyezés a katolikus egyházzal
   6. általános hadkötelezettség

   1. Francia Birodalom
   2. Franciaországhoz tartozó
    • Benelux államok
    • Itália egy része
    • Horvát és dalmát tengerpart
   3. Függő területek
    • Rajnai Szövetség
    • Varsói Nagyhercegség
    • Spanyol Királyság

   1. Napóleon bukása
   2. oroszországi hadjárat
   3. 1812 Borogyinó: Napóleon győzelme
   4. Moszkva elfoglalása
   5. vereség Oroszországban
   6. visszavonulás
   7. 1813 Lipcse: Népek csatája
   8. Párizs eleste
   9. 1814 Napóleon számüzése - Elba szigete
   10. 1815 Napóleon visszatér
   11. 1815 Waterloo - vereség
   12. 1814 Napóleon számüzése - Szent Ilona szigete

  vissza

  30. Francia forradalom hatása

   1. Francia forradalom hatása
   2. Szabadság, Egyenlőség, Testvériség
   3. szólásszabadság
   4. vallásszabadság
   5. sajtószabadság
   6. jogegyenlőség
   7. forradalmi megmozdulások
   8. hatalmi ágak szétválasztása
   9. békés átalakítás

   1. Liberalizmus
   2. szabadelvűség
   3. emberi szabadságjogok
   4. egyéni önrendelkezés
   5. közteherviselés

   1. Konzervatizmus
   2. régi viszonyok megőrzése
   3. tradíciók
   4. hagyományok tisztelete
   5. reformok
   1. Nacionalizmus
   2. nemzeti összetartozás
   3. Nemzet: azonos nyelvet beszélő, közös kultúrájú és történelmi múlttal rendelkező közösség
   4. nemzetállam
   5. nemzeti kultúra ápolása

  vissza

  31. Szent Szövetség kora

   1. Szent Szövetség 1815
   2. I.Sándor orosz cár
   3. III. Frigyes porosz király
   4. I. Ferenc Habsburg császár
   5. Cél: Forradalmi megmozdulások megfékezése, egymás megsegítése
   6. Mődszer: Cenzúra, titkosrendőrség, besúgóhálózat

  vissza

  32. Az ipari forradalom találmányai és hatása

   1. Ipari forradalom
   2. A gazdaságban végbemenő átfogó technológiai változások
   3. 1. szakasz: 18. sz. vége - 19. sz. eleje (gőz)
   4. 2. (3.) szakasz: 19. sz vége - 20. sz. eleje (kőolaj, elektromosság)
   5. 3. szakasz: 1945 -től 1970-es évekig (atom)
   6. 4. szakasz: 1970-es évektől (elektronika, informatika)

   1. Előzmények
   2. feudális kötötségek megszűnése
   3. szilárd polgári állam
   4. szabad, olcsó munkaerő
   5. manufaktúrák
   6. kereslet növekedése,

   1. Találmányok - feltalálók
   2. Arkwright: vízhajtásos fonógép
   3. Hargreaves: Fonó Jenny
   4. James Watt: gőzgép
   5. Stephenson: gőzmozdony
   6. Fulton: gőzhajó
   7. Morse: távíró

  vissza

  33. A 19. századi városiasodás

   1. Városiasodás
   2. a városok számának gyarapodását,
   3. városok lélekszámának növekedése

   1. Városi élet előnyei
   2. helyi közlekedés
   3. több munkalehetőség
   4. csatornázás
   5. vezetékes ivóvízellátás

   1. Városi élet hátrányai
   2. környezetszennyezés
   3. vízszennyezés
   4. légszennyezés
   5. lakáskaszárnyák

  vissza

  34. Változások a társadalomban

   1. Felső vezető réteg
   2. tőkés vállalkozó
   3. tőkés nagybirtokos
   4. gyáros
   5. bankár
   6. nagykereskedő

   1. Középrétegek
   2. kis- és középbirtokosok
   3. jogászok
   4. tanárok
   5. középvezetők
   6. hivatalnokok
   7. kiskereskedők

   1. Dolgozó réteg
   2. szakmunkás,
   3. betanított munkás,
   4. segédmunkás,
   5. bányász,
   6. kis- és középparaszt
   7. mezőgazdasági bérmunkás

  vissza

  35. Betegségek, járványok, egészségügy

   1. Pestis
   2. fertőző betegség - 1347 első
   3. kereskedőhajók viszik, patkányok terjesztik
   4. pestisdoktorok
   5. védekezés

   1. Himlő
   2. emberről emberre
   3. apró kiütés - búb
   4. védőoltás ellene

   1. Közegészségügyi viszonyok javulása
   2. csatornázás
   3. vezetékes, tiszta ivóvíz
   4. közkorházak
   5. védőoltások
   6. műtéti altatás, érzéstelenítés
   7. fertőtlenítés - Semmelweis - „anyák megmentője”

  vissza

  Összefoglalás

  Ajánlott iskolai weboldal: A forradalmak és polgárosodás kora Európában témakör összefoglalása
  Összefoglaló feladatok A forradalmak és polgárosodás kora Európában témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

  vissza