Vázlatok
6. osztály V. téma: A polgárosodás kora Magyarországon

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

V. téma: A polgárosodás kora Magyarországon

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában
37. A reformkor hajnalán
38. Az első reformországgyűlés
39. Kossuth Lajos politikai tevékenysége a reformkorban
40. Magyarország fejlődése az 1840-es években
41. A forradalom kezdete
42. Az áprilisi törvények
43. Támadás az alkotmányos Magyarország ellen
44. A dicsőséges tavaszi hadjárat
45. A szabadságharc veresége
Összefoglalás

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

  1. Magyar jakobinus mozgalom
  2. 1795 - vezető: Martinovics Ignác
  3. Uralkodó: I. Ferenc
  4. Reformátorok Társasága
   • nemzeti függetlenség
   • nemesi köztársaság
  5. Szabadság Egyenlőség Társasága
   • teljes polgári átalakulás
   • nemesi kiváltságok eltörlése
  6. Megtorlás: vezetők kivégzése

  1. Gazdaság a 19.sz. elején
  2. Napóleoni háborúk - magas gabonaárak
  3. Napóleoni háborúk vége - gabonaárak visszaesnek
  4. konjunktúra: körülmények kedvező alakulása, fellendülés
  5. dekonunktúra: körülmények kedvezőtlen alakulása, hanyatlás
  6. devalváció: pénz leértékelése

vissza

37. A reformkor hajnalán

  1. A reformkori országgyűlések
   Uralkodó
   elfogad és szentesít, vagy elutasít
   felirat   elutasít - leirat
   Felsőtábla
   főpapok, főurak
   egyeztetés Alsótábla
   megyék, városok követei
   Megyegyűlés
   Követválasztás

  1. Reformkori országgyűlések témái
  2. polgári átalakulás
   • közteherviselés
   • jobbágyfelszabadítás
   • polgárosodás
  3. nemzeti függetlenség
   • elszakadás Ausztriától
   • magyar nyelv ügye
   • nemzetiségek

  1. Széchenyi gyakorlati tevékeysége
  2. MTA megalapítása
  3. Hitel című mű
  4. balatoni gőzhajózás
  5. Lánchíd
  6. folyamszabályozás
  7. Kaszinó
  8. gőzmalom
  9. lóversenyzés
  10. selyemhernyótenyésztés

vissza

38. Az első reformországgyűlés

  1. Országgyűlések törvényei
  2. 1832-36: ogy költségeit a nemesség viseli, hídvám
  3. 1839-40: önkéntes örökváltság, szabad gyáralapítás
  4. 1843-44: magyar nyelv hivatalos, nem nemesek hivatalviselése

  1. Reformkori politikusok
  2. Gróf Széchenyi istván
  3. Kossuth Lajos
  4. Kölcsey Ferenc
  5. Báró Wesselényi Miklós
  6. Táncsics Mihály

  1. Kossuth
  2. született Monokon
  3. jogi tanulmányok
  4. ügyvéd: Bp és Sátoraljaújhely
  5. Országgyűlési és Törvényhatósági Tudósítások
  6. börtönévek - angol
  7. Pesti Hírlap főszerkesztő

vissza

39. Kossuth Lajos politikai tevékenysége a reformkorban

 1. Széchenyi és Kossuth vitája
  Gróf Széchenyi István Kossuth Lajos
  Együttműködés a bécsi udvarral A reformok gátja Bécs
  Gazdasági átalakítás elsődleges Politikai reformok elsődlegesek
  Reformok vezetője a főnemesség Rformok vezetője a köznemesség
  Önkéntes örökváltság Kötelező örökváltság
  Lassú átalakulás Gyors átalakulás
  Részleges közteherviselés Nemesség megadóztatása
  Ősiség eltörlése, Hitel Védővám

vissza

40. Magyarország fejlődése az 1840-es években

  1. Gazdaság az 1840-es években
  2. kereslet nő a mg-i termények iránt
  3. belvizek lecsapolása
  4. folyamszabályozás
  5. hídépítés
  6. vasútépítés
  7. gyáralapítások
  8. gőzgép alakalmazás
  9. városok

  1. Kultúra
  2. Petőfi Sándor
  3. Arany János
  4. Kölcsey Fernc
  5. Vörösmarty Mihály
  6. Liszt Ferenc
  7. Erkel Fernc

  1. Politika
  2. 1846 Konzervatív Párt („fontolva haladók)”
  3. 1847 Ellenzéki Párt
  4. Fiatal Magyarország

vissza

41. A forradalom kezdete

  1. Forrdalmi hullám
  2. Cél: Polgári átalakulás, nemzeti függetlenség
  3. 1848 január Italia
  4. 1848 február Párizs
  5. 1848 március Prága, Bécs, Pest, Milánó, Velence

  1. Felirati javaslatok
  2. jobbágyfelszabadítás,
  3. közteherviselés,
  4. felelős kormány

  1. 1848 március 15-e
  2. Pilvax kávéház
  3. egyetemek
  4. Landerer nyomda - Nemzeti dal, 12 pont
  5. Nemzeti Múzeum
  6. Városháza
  7. Táncsics kiszabadítása
  8. Nemzeti Színház

vissza

42. Az áprilisi törvények

  1. Első felelős magyar kormány
  2. Gróf Batthyány Lajos
  3. Herceg Esterházy Pál
  4. Deák Fernc
  5. Szemere Bertalan
  6. Kossuth Lajos
  7. Mészáros Lázár
  8. Gróf Széchenyi istván
  9. Báró Eötvös József
  10. Klauzál Gábor

  1. Áprilisi törvények
  2. 12 pont a törvénycikkekben
  3. nem rendezi: hadsereg ügyét és a Nemzeti Bankot (csak hitelintézetek)

vissza

43. Támadás az alkotmányos Magyarország ellen

  1. Nemzetiségek
  2. magyar nemzet aránya 50 % alatt
  3. nemzetiségek: románok, horvátok, szerbek, németek, szlovákok, russzinok
  4. Cél: szabad nyelvhasználat, kultúra, területi önállóság

  1. Az udvar első támadása
  2. Jelasics horvát bán
  3. Habsburg udvar támogatása
  4. magyar vezér: Móga János
  5. 1848. szeptember 29. Pákozd - csata
  6. magyar vezér: Móga János
  7. eredmény: magyar győzelem --> Jelasics menekül Bécs felé
  8. 1848. október 30. Schwechat -magyar vereség

  1. Az udvar 2. támadása
  2. Windischgrätz császári csapatok főparancsnoka
  3. császárváltás - V. Ferdinánd --> Ferenc József
  4. Bem József Erdélyben
  5. Görgey visszavonul, Buda feladása
  6. kormány Debrecenbe

vissza

44. A dicsőséges tavaszi hadjárat

  1. Tavaszi hadjárat első szakasz
  2. Görgey a Tisza mögül
  3. felkészülés: fegyvergyártás, újonképzés
  4. Cél: császári had bekerítése
  5. csaták: Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg
  6. Windischgrätz leváltása

  1. Tavaszi hadjárat 2. szakasz
  2. 1849. április 14. Debrecen Függetlenségi Nyilatkozat
  3. Cél: császári had bekerítése északról
  4. csata: Vác, Nagysalló, Komárom
  5. császári hadak menekülése
  6. 1849. május 21. Buda visszafoglalása

vissza

45. A szabadságharc veresége

  1. A vereség okai
  2. Az ország kimerült (gazdaság, társadalom)
  3. Oroszország beavatkozás
  4. Katonai és politikai vezetés hibái
  5. Nemzetiségi kérdés megoldatlan
  6. Kedvezőtlen külpolitikai helyzet

  1. Csaták
  2. 1849. július - Segesvár - vereség
  3. 1849. augusztus 9. - Temesvár - vereség
  4. 1849. augusztus 13. - Világos - fegyverletétel

  1. Megtorlás
  2. Kivégzések - 1849. október 6. Aradi 13
  3. kényszer besorozások
  4. bebörtönzés

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: összefoglalás
Összefoglaló feladatok a Reformkor és az 1848/ 49-es szabadságharc Magyarországon témához - Power Point (Office 2007) bemutatók - Letöltésük ajánlott nem megnyitás

vissza