Vázlatok
7. osztály I. téma: Európa a világ élén

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

I. téma: Európa a világ élén

1. Európa a világ élén | 8
2. A nemzetállamok kora | 12
3. A lehetőségek hazája | 15
4. Az ipari forradalom második szakasza | 20
5. Az idő és a távolság legyőzése | 24
Összefoglalás

1. Európa a világ élén

  1. Nagyhatalmak Európában a XIX. század végén
  2. Nagy-Britannia
  3. Franciaország
  4. Németország
  5. Oroszország
  6. Oszták-Magyar Monarchia

  1. Nagy-Britannia - 1707
  2. Viktória királynő - viktoriánus kor
  3. Alkotmányos monarchia
  4. Emberi jogok kiterjesztése
  5. Választójog kiterjesztése
  6. Hatalmas gyarmatbirodalom
  7. Európai erőegyensúly
  8. London - világkeeskedelem központja - világkiállítás

  1. Franciaország
  2. 1848 forradalom - III. Napőleon elnök majd császár
  3. nagyhatalmi célok
  4. Gyarmatok kiterjesztése: Észak-Afrika, Indokína
  5. gazdasági fejlődés - külpolitikai sikerek
  6. 1870 vereség a poroszoktól
  7. uralkodó fogságba kerül
  8. Párizs - divat fővárosa - Eiffel torony

vissza

2. A nemzetállamok kora

  1. nemzeti egység
  2. állami feladatok megnövekednek
  3. egységes súly-, pénz- és mértékrendszer
  4. gazdasági egység - vámrendszer
  5. belföldi piac
  6. nacionalizmus: nemzeti összefogás, nemzeti azonosság

  1. Olasz egység - risorgimento (újjászervezés)
  2. Észak-Itália - Szárd-piemonti Királyság
  3. Észak- és Közép- Itlia - Habsburg hatalom, ill. befolyás
  4. Pápai állam - egyházi (pápa) irányítás
  5. Dél-Itália - Szicíliai és Nápolyi Királyság - francia befolyás
  6. olasz egység - Cavour - szárd-piemonti miniszterelnök
   • 1859 - Solferino olasz-francia--> <--osztrák - Következmény: Ausztria elveszti befolyását
   • 1860 Garibaldi - Dél-Itália felszabadítása - Következmény: 1861 Olasz Királyság
   • 1866 Velence Olaszországhoz kerül
   • 1870 Róma és környéke Olaszországhoz csatlakozik (Róma - Vatikán)

  1. Német egység - Németország
  2. kisnémet egység: Poroszország vezetésével Ausztria nélkül egységes állam
  3. nagynémet egység: Ausztria vezetésével laza szövetség
  4. 1. szakasz: porosz-osztrák háború - 1866 Königgrätz
  5. 2. szakasz: porosz-francia háború - 1870 Sedan
  6. 1871 Német Császárság - I. Vilmos
  7. Német Császárság: fejlett gazdaság, védővámok, politikailag diktatúra

vissza

3. A lehetőségek hazája

  1. USA területi növekedése
  2. Függetlenség napja - 1776 július 4.
  3. vásárlás: Alaszka, Lousiana
  4. háború: Florida
  5. őslakos indiánok kiszorítása

  1. Észak és Dél ellentéte USA-ban
   Észak ---> <---
   polgárháború
   Dél
   demokrácia, emberi jogok rabszolgák
   ipari forradalom, gyárak mezőgazdasági nagybirtok (gyapot, dohány)
   farmergazdaság ültetvények
   védővámok szabadkerskedelem

  1. Polgárháború USA-ban 1861 - 1865
  2. Elnök: Abraham Lincoln 1861-1865
  3. Észak hadvezére: Grant
  4. Dél hadvezére: Lee
  5. Erőviszonyok:
   • Észak: ipari erőforrások, létszámfölény, hadiflotta
   • Dél: tisztikar, európai segítség (Anglia),
  6. Polgárháború menete
   • Kezdeti déli sikerek
   • Anglia a délieket támogatja
   • Telepítési törvény
   • 1863 Rabszolgafelszabadítás
   • Északiak győzelme

vissza

4. Az ipari forradalom második szakasza
5. Az idő és a távolság legyőzése

  1. Első szakasz
  2. XVIII. század vége - XIX. század eleje
  3. Energiaforrás: gőz
  4. Húzóágazat: textilipar
  5. Gyáripar, szabad verseny

  1. Második szakasz
  2. XIX. század második fele XX. század eleje
  3. Energiaforrás: elektromosság és kőolaj származékai
  4. Húzóágazat: nehézipar (gépgyártás), vegyipar
  5. monopólium (egyeduralom)

  1. Találmányok
  2. Edison: izzólámpa, fonográf
  3. Lumiere testvérek: mozgófilm
  4. Nobel: dinamit
  5. Pasteur: élelmiszertartósítás
  6. Ford: T-modell
  7. Zeppelin: léghajó
  8. Wright testvérek: repülő
  9. Benz: benzin motor
  10. Bell: telefon
  11. Mengyelejev: periodusos rendszer
  12. Marconi, Tesla, Popov: rádió
  1. Ipari forradalom hatásai
  2. Emeletes házak, felhőkarcolók és liftek
  3. Hadiipar
  4. Közvilágítás
  5. Éjszakai műszak
  6. Háztartási gépek
  7. Közlekedési eszközözök fejlődése
  8. KRESZ
  9. Orvostudomáyn fejlődése
  10. Növényvédőszerek
  11. Isolázottság nő, kultúra elérhető
  12. Alacsony bérek - nyomor
  1. Munkásmozgalom
  2. Kommunista irányzat
   • Forradalom
   • Diktatúra
   • Közösségi tulajdon
   • Kommunizmus
  3. Szociáldemokrata irányzat
   • Hatalom megszerzése választáson
   • Diktatúra elutasítása
   • Parlamentáris demokrácia
   • Munkásságnak gazdasági és politikai jogok
   • Szakszervezetek

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Európa a világ élén - összefoglalás
Összefoglaló feladatok Európa a világ élén témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza