Vázlatok
7. osztály III. A NAGYHATALMAK VERSENGÉSE ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

III. A NAGYHATALMAK VERSENGÉSE ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

13. A gyarmatbirodalmak kora | 60
14. Az európai egyensúly felborulása | 63
15. Az első világháború kirobbanása. | 66
16. Önkényuralomból a diktatúrába: Oroszország a bolsevikok kezében | 72
17. A háború befejeződik | 76
18. A Párizs környéki békék | 80
Összefoglalás

13. A gyarmatbirodalmak kora

  1. Gyarmatosítás
  2. gyarmat: önállóságától megfosztott, más országtól gazdaságilag és politikailag függő terület.
  3. gyarmattartó országok:
   • Nagy-Britannia
   • Franciaország
  4. gyarmatok: Afrika, Ázsia
  5. harc a gyarmatok újrafelosztásáért

  1. Gyarmatosítás oka
  2. nyersanyaglelőhely
  3. új piacok
  4. gyarmatok terményei
  5. stratégiai pont

  1. Gyarmatosítás előnyei
  2. vasúthálózat
  3. iskolarendszer
  4. technika modernizáció
  1. Gyarmatosítás hátrányai
  2. hazai gazdaság tönkretétele
  3. tömeges munkanélküliség
  4. kiírtott erdők, elhanyagolt csatornák
  5. elszegényedés
  6. éhinség

vissza

14. Az európai egyensúly felborulása

  1. Európa lőporos hordója: a Balkán
  2. új államok a Balkánon
   • Görögorszáég
   • Román Királyság
   • Bolgár Királyság
   • Szerb Királyság
   • Albánia
  3. versengő nagyhatalmak
   • Osztrák-Magyar Monarchia
   • Oroszország
   • Törökország

  1. Katonai szövetségek
  2. Központi hatalmak (előtte: kettős, hármas szövetség)
   • Németország
   • Osztrák-Magyar Monarchia
   • Törökország
   • Bulgária
  3. Antant hatalmak
   • Nagy Britannia
   • Franciaország
   • Oroszország

  1. Fegyverkezési verseny
  2. szárazföldi erők
  3. tengeri haderő

vissza

15. Az első világháború kirobbanása.

  1. Első (Nagy) háború 1914 - 1918 okai
  2. a világ területi újrafelosztása - gyarmatok
  3. Németország ---> <--- Franciaország
  4. Balkán megszerzése
  5. fegyverkezés
  6. szövetségi rendszerek ellentéte

  1. Ürügy
  2. 1914 június 28. - szarajevói merénylet
  3. Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös meggyilkolása
  4. Fekete Kéz - Gavrilo Princip
  5. 1918 július 28. OMM hadüzenet Szerbiának

  1. A világháború első szakasza
  2. központi hatalmak haditerve: villámháború
  3. balkáni front: OMM --><-- Szerbia - megreked
  4. nyugati front: német támadás megreked
  5. keleti front: orosz ellentámadás
  6. kétfrontos háború - állóháború
  7. 1914 Törökország 1915 Bulgária a központi hatalmak oldalára
  8. 1915: Olaszország és Románia az antant oldalára áll
  9. olasz front: OMM - Olaszország - állóháború

vissza

16. Önkényuralomból a diktatúrába: Oroszország a bolsevikok kezében

  1. Oroszország forradalmak 1917
  2. súlyos veszteségek, gazdasági nehézségek
  3. 1917 március zavargások a cár ellen
  4. a cár lemondása
  5. Ideiglenes Kormány alakul
  6. katon- és munkástanácsok jönnek létre
  7. Lenin hazatér
  8. a háború folytatása - vereség
  9. politikai és katonai káosz
  10. 1917 november 7. bolsevik államcsíny Oroszországban

  1. Bolsevikok intézkedései
  2. Ideiglenes Kormány tagjainak letartóztatása
  3. békét hírdettek - békekötés Németországgal
  4. földesúri és egyházi földek kisajátítása
  5. 8 órás munkaidő
  6. államosítások
  7. proletárdiktatúra, terror
  8. kötelező, ingyenes elemi oktatás
  9. cári család kivégzése

  1. Polgárháború
  2. 1918 - 1922 polgárháború
  3. polgárháború: egy országon belül különböző csoportok harca a hatalomért
  4. vörösök: bolsevik kommunisták
  5. fehérek: a kommunista hatalom ellenfelei
  6. külső támadás: antant országok
  7. bolsevik győzelem
  8. 1922 Szovjetunió

vissza

17. A háború befejeződik

  1. Az első világháború második szakasza (1917-1918)
  2. korlátlan tengeralattjáró háború
  3. USA belépése a háborúba 1917
  4. Oroszország kilép a háborúból 1917, majd békekötés
  5. Wilsoni 14 pont
  6. Románia megadja magát
  7. központi hatalmak ideiglenes sikerei
  8. 1918. ősze: központi hatalmak fegyverletétele

  1. központi hatalmak veresége
  2. ellenség lebecsülése - elveszítik kezdeti előnyüket
  3. kedvezőtlen földrajzi fekvés: ellenséges országok gyűrűje
  4. antant hatalmak gazdasági, katonai, technikai fölénye
  5. Olaszország,Románia és USA beavatkozása az antant oldalán
  6. kevesebb modern fegyver
  7. titkosszolgálati tevékenység
  8. háborúellenes hangulat

  1. Új fegyverek
  2. tengeralattjáró (torpedó)
  3. tank
  4. géppuska
  5. repülőgép
  6. lángszóró
  1. Veszteségek
  2. halálos áldozatok: kb 10 millió
  3. sebesültek: kb 12 millió
  4. hadirokkantak
  5. nemzetgazdaságok romokban
  6. háborús pusztítások
  7. spanyolnátha - 20-100 millió

vissza

18. A Párizs környéki békék

  1. Párizs környéki békék
  2. 1919 Németországgal - Versailles
  3. 1919 Ausztriával - Saint Germain
  4. 1919 Bulgáriával - Neuilly
  5. 1920. 06. 04. Magyarországgal - Trianon
  6. 1920 Törökországgal - Sevres

  1. A 4 nagyhatalom
  2. Lloyd George - Nagy Britannia
  3. Clemenceau - Franciaország
  4. Orlando - Olaszország
  5. Wilson - USA

  1. A békék
  2. Németország
   • területi veszteségek: gyarmatok, Felső Szilézia, Elzász-Lotaringia, Rajna vidék demilitarizálása, Saar vidék elenőrzése
   • hadsereg maximalizálása
   • légierő és páncélos haderő tiltása
   • jóvátétel
  3. Osztrák Magyar Monarchia felbomlása
   • Ausztria
   • Magyarországgal
   • Csehszlovákia
   • Románia
   • Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (Jugoszlávia)
  4. új államok
   • Észtország
   • Lettország
   • Litvánia
   • Finnország
   • Lengyelország újraegyesül
  5. Népszövetség

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Nagyhatalmak versengése, az első világháború - összefoglalás
Összefoglaló feladatok Nagyhatalmak versengése, az első világháború témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza