Vázlatok
7. osztály IV. A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

IV. A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA

19. Magyarország az első világháború előtti években | 86
20. Magyarok az első világháborúban | 89
21. Az őszirózsás forradalom | 93
22. Magyarország megszállása | 96
23. Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra | 98
24. A trianoni béke | 102
Összefoglalás

19. Magyarország az első világháború előtti években

  1. Politikai harcok
   Szabadelvű PártFüggetlenségi és 48-as Párt
   kiegyezés támogatóikiegyezés ellenzői
   kormányzó pártlegnagyobb ellenzéki párt
   miniszterelnök (1875-1890): Tisza Kálmánellenzék fegyvere: obstrukció (akadályozás)
   1905 - vesztes választás1905-1910 - kormányzó párt - Wekerle
   1910 - kormányzó párt: Tisza Istvánellenzékbe kerül

  1. Országház - Parlament
  2. 1896
  3. Tervező: Steindl Imre
  4. eklektikus stílus
  5. kétkamarás országgyűlés számára

  1. Társadalmi elégedetlenség
  2. Munkáspárt alapítása: MSZDP
  3. sztrájk
  4. munkanélküliség
  5. tüntetés ek: Orosháza, Battonya

vissza

20. Magyarok az első világháborúban

  1. Hadsereg
  2. k.u.k. (kaiserlich und königlich - császári és királyi)
  3. soknemzetiségű
  4. nyelv: német, honvédségnél: magyar

  1. Magyarország az 1. világháborúban
  2. 1914. június 28. - szarajevói merénylet
  3. hadüzenet Szerbiának
  4. keleti front Oroszország ellen - állóháború
  5. 1915 Szerbia elfoglalása
  6. 1916 Románia belép az antant oldalán - központi hatalmak elfoglalják Bukarestet
  7. 1915-1918 olasz front - állóháború
  8. OMM utolsó császára és királya: IV. Károly
   1. Hátország
   2. fogalma: Az a terület amely a hadműveletekben nem vesz részt, viszont a harcoló alakulatokat támogatja.
   3. hadiipari termelés
   4. élelmiszerhiány - élelmiszert a frontra szállítják
   5. nők bevonása a termelésbe
   6. háborús sérültek ellátása

  vissza

  21. Az őszirózsás forradalom

   1. Háborús vereség
   2. katonai vereségek
   3. utánpótlás akadozása
   4. ellátási problémák
   5. háborúellenes hangulat
   6. nemzetiségel elszakadási kísérlete
   7. fegyverletétel

   1. őszirózsás forradalom: 1918. október vége
   2. Magyar Nemzeti Tanács megalakulása - gr. Károlyi Mihály
   3. 12 pontos programja
   4. Károlyi Mihály miniszterelnök

   1. Polgári demokratikus reformok
   2. kormány: liberális, szociáldemokrata politikusok
   3. választójog szélesítése
   4. Magyarország népköztársaság
   5. sajtószabadság
   6. emberi szabadságjogok
   7. fegyverszünet Belgrádban
   8. földreform

  vissza

  22. Magyarország megszállása

   1. Megszállás
   2. OMM kapitulációja (feltétel nélküli megadás)
   3. demarkációs vonalak (elválasztó vonal) - megszállás
    • északon: cseh hadsereg
    • délen: antant haderő
    • keleten: román haderő

   1. Károlyi irányzat bukása
   2. kudarc a nemzetiségekkel való tárgyalásokon - önrendelkezés helyett önállóságot
   3. egyre nagyobb terület megszállása
   4. Vix jegyzék: Tiszántúl átadása a románoknak
   5. 1919. március 21. Károlyi lemond

  vissza

  23. Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra

   1. Hatalomátvétel
   2. 1919. március 21. MSZDP és a KMP egyesül
   3. államforma: Tanácsköztársaság
   4. proletárdiktatúra
   5. kormány: Forradalmi Kormányzótanács
   6. miniszterek: népbiztosok
   7. külügyi népbiztos: Kun Béla

   1. Tanácsköztársaság intézkedései
   2. gyárak, üzemek, nagybirtokok és bányák államosítása (állami kisajátítása)
   3. iskolák, egyházi vagyon államosítása
   4. 8 órás munkaidő
   5. munkabérek emelése, rögzítése,
   6. Vörös Hadsereg, Vörös Örség
   7. politikai és emberi jogok korlátozása
   8. forradalmi (vörös) terror (nyílt erőszak alkalmazása)

   1. Tanácsköztársaság bukása
   2. emberi és politikai jogok korlátozása, terror --> társadalmi elégedetlenség
   3. földosztás elmarad
   4. beszolgáltatás
   5. belső ellenállás, felkelések
   6. tanácskormány harcai
    • északon: Felvidék visszafoglalása
    • keleten: cél - románok visszaszorítása a Tiszától
   7. békekonferencia - Clemenceau jegyzék
   8. északi területek kiürítése katonai vereség a román csapatoktól
   9. Budapestet megszálják a románok

  vissza

  24. Trianoni béke - 1920. június 4.

   1. Osztrák-Magyar Monarchia szétesése
   2. Ausztria
   3. Magyarország
   4. Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (Jugoszlávia)
   5. Románia
   6. Csehszlovákia

   1. Békekonferencia
   2. magyar küldöttség vezetője: gr. Apponyi Albert
   3. elérendő cél: nemzeti önrendelkezés
   4. szomszédos államok követelései

   1. Trianoni béke: 1920. június 4.
   2. terület veszteségek
    • Erdély - Romániához
    • Felvidék - Csehszlovákiához
    • Kárpátalja - Csehszlovákiához
    • Bánát - Romániához, SZHSZ Királysághoz
    • Bácska - SZHSZ Királysághoz
    • Délvidék - SZHSZ Királysághoz
    • Burgenland (Őrvidék) - Ausztriához
    • Sopron: népszavazás --> leghűségesebb város
   3. katonai rendelkezések: hadsereg maximalizálása (30000 fő), új fegyvernemek tiltása
   4. jóvátétel
   5. békediktátum --> revízió (felülvizsgálat)

  vissza

  Összefoglalás

  Ajánlott iskolai weboldal: A történelmi Magyarország felbomlása - összefoglalás
  Összefoglaló feladatok A történelmi Magyarország felbomlása témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

  vissza