Vázlatok
7. osztály V. EURÓPA ÉS A VILÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

V. EURÓPA ÉS A VILÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

25. A világ a húszas években | 110
26. Kommunista diktatúra a Szovjetunióban | 113
27. Társadalmi szerep, öltözködés, életmód.
28. A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában | 119
29. Hitler hatalomra kerülése Németországban | 122
30. A náci terjeszkedés kezdetei Európában | 126
Összefoglalás

25. A világ a húszas években | 110

  1. Az 1. világháború következményei
  2. USA gazdasági, politikai ereje megnőtt
  3. Németország meggyengült
  4. Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott
  5. központi hatalmak jóvátételi kötelezettsége
  6. Nagy-Britannia elveszti pénzügyi vezető szerepét
  7. Oroszország elszigetelődik
  8. kereskedelmi kapcsolatok megszakadnak
  9. ütközőállamok Kelet és Nyugat Európa között
  10. kisantant 1921 (Csehszlovákia, Románia SZHSZ Királyság)

  1. A fasizmus megjelenése - Olaszország
  2. gazdasági kimerültség
  3. munkanélküliség, sztrájkok
  4. fasiszta párt - Benito Mussolini (Duce - vezér)
  5. 1922 - Mussolini miniszterelnök
  6. egypárti diktatúra

  1. USA
  2. a háborús károk nem érintik
  3. gazdasági fejlődés
  4. új technika a háztartásokban (autó, rádió, gépek)
  5. modern életstílus - dzsesz, divat

vissza

26. Kommunista diktatúra a Szovjetunióban

  1. Szovjetunió
  2. polgárháború: 1918-1922 - fehérek (cár hívei) --> <-- vörösök (bolsevikok)
  3. 1922 Szovjetunió megalakulása
  4. egypártrendszer - diktatúra
  5. Lenin halála
  6. SZKP új vezetője: Sztálin

  1. Sztálin - személyi kultusz
  2. fogalma: egy vezér, politikus államilag kikényszerített, rajongásszerű, szolgai tisztelete
  3. politikai ellenfelek eltávolítása
  4. GULAG=kényszermunkatáborok Szu-ban
  5. koncepciós perek: kirakatper, előre megtervezett forgatókönyv szerint

  1. Gazdaság
  2. államosítás
  3. iparosítás - nehézipar
  4. villamosítás
  5. kolhozok (termelőszövetkezet)
  6. kulák (jómódú gazda) üldözése
  7. központilag meghatározott árak és bérek

vissza

27. Társadalmi szerep, öltözködés, életmód.

  1. Változó életmód
  2. női egyenjogúság (gazdasági, társadalmi, politikai)
  3. nők munkába állása
  4. technikai találmányok a háztartásokban (rádió, tv, hűtő, autó)
  5. tömegközlekedés
  6. szabadidős tevékenységek

vissza

28. A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában

  1. Gazdasági világválság (1929 - 1933) jellemzői
  2. túltermelés
  3. kerslet - kínálat egyensúlya felbomlik
  4. részvények értéke esik
  5. bankok, üzemek tönkremennek
  6. munkanélküliség
  7. a gazdaság minden részét érintik
  8. több kontinensre kiterjed

  1. Gazdasági világválság hatása
  2. termelés visszaesése
  3. kereskedelmi kapcsolatok romlása
  4. tőkebefektetések kivonása
  5. nyomor
  6. szélsőséges pártok megerősödése

  1. Kilábalás a válságból
  2. demokratikus országok: állami beavatkozás, segélyezés, közmunka
  3. diktatórikus országok: szélsőséges pártok hatalomra kerülése, diktatúra, fegyverkezés

vissza

29. Hitler hatalomra kerülése Németországban

  1. Németország az 1. világháború után
  2. 1919 Versailles béke
  3. forradalmi hullám
  4. szociáldemokrata kormány (weimari köztársaság)
  5. jóvátétel fizetése - pénz elértéktelenedése
  6. 20-as évek közepe - gazdasági fejlődés

  1. Gazdasági világválság
  2. termelés visszaesése
  3. bankok, üzemek csődje
  4. munkanélküliség
  5. szélsőséges pártok erősödése (kommunisták, fasiszták)

  1. Hitler hatalomra jutása
  2. 1 világháború - káplár
  3. NSDAP (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) vezetője
  4. sörpuccs 1923
  5. börtönévek - Mein Kampf
  6. náci ideológia (nézetrendszer)
  7. 1933 Hitler kancellárrá nevezik ki
  1. Náci diktatúra
  2. polgári pártok betiltása --> egypártrendszer
  3. koncentrációs táborok
  4. titkosrendőrség
  5. emberi és politikai jogok korlátozása
  6. antiszemitizmus (zsidóellenesség) - zsidóüldözés

vissza

30. A náci terjeszkedés kezdetei Európában

  1. Náci terjeszkedés
  2. hadsereg létszámának emelése
  3. új fegyvernemek (légierő, harckocsizó egység)
  4. Saar vidék megszállása - 1935
  5. Rajna vidék remilitarizálása - 1936
  6. Anschluss (Csatlakozás) - Ausztria bekebelezése - 1938
  7. Müncheni konferencia (Szudéta vidék megszerzése) - 1938
  8. Csehszlovákia megszállása - 1939

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Európa és a világ a két világháború között - összefoglalás
Összefoglaló feladatok Európa és a világ a két világháború között témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza