Vázlatok
7. osztály VI. MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

VI. MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

31. A Horthy-korszak első évei. Bethlen István konszolidációs politikája | 132
32. Oktatás, művelődés, tömegkultúra | 137
33. A világgazdasági válság hatásai Magyarországon | 144
34. Magyarok a határokon túl | 151
35. A revíziós külpolitika eredményei | 154
36. Hírközlés, tömegtájékoztatás, propaganda | 157
Összefoglalás

31. A Horthy-korszak első évei. Bethlen István konszolidációs politikája

  1. Horthi hatalomra kerülése
  2. Tanácsköztásrsaság intézkedéseinek felszámolása
  3. Nemzeti Hadsereg
  4. király nélküli királyság
  5. 1920 - 1944 Horthy kormányzó
  6. Horthy korszak

  1. gr. Teleki Pál 1921 - 1922
  2. Numerus clausus
  3. amnesztiarendelet
  4. földreform
  5. IV. Károly vissszatérési kísérlete

  1. gr. Bethlen István
  2. Habsburg ház trónfosztása
  3. Egységes Párt
  4. új pénz - pengő
  5. választójog korlátozása
  6. nyílt szavazás

vissza

32. Oktatás, művelődés, tömegkultúra

  1. Iskolarendszer
  2. óvoda
  3. elemi népiskola
  4. alapfokú szakiskola
  5. polgári iskola
  6. középfokú szakiskola, tanító és óvónőképző
  7. gimnázium, reáliskola
  8. főiskola, egyetem

  1. Tömegkultúra, sport
  2. mozi
  3. moziszínészek
  4. mygar sportolók
  5. újkori olimpiák

  1. Modern építészet
  2. egyszerűség
  3. célszerűség
  4. tágasság és higiénia
  5. geometrikus formák

vissza

33. A világgazdasági válság hatásai Magyarországon

  1. Válság hatása Magyarországon
  2. termelés visszaesése
  3. mezőgazdasági árak csökkenése
  4. munkanélküliség
  5. válság a kereskedelemben
  6. adóságválság - államcsőd veszély

  1. Politikai válság
  2. sztrájkok, tüntetések
  3. szélsőséges pártok előretörése
  4. magyar nemzetiszocialisták
  5. Bethlen kormány bukása

  1. Gömbös Gyula 1932 - 1936
  2. Nemzeti Munkaterv - kormányprogram
  3. ellenzék, szakszervezetek háttérbe szorítása
  4. Nemzeti Egység Pártja
  5. párturalom

vissza

34. Magyarok a határokon túl

  1. Magyarok kisebbségben
  2. Trianoni béke
  3. határon túli magyar kisebbségek
   • Csehszlovákia
   • Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (Jugoszlávia)
   • Románia
   • Ausztria
  4. menekültek az elcsatolt területekről
  5. nyelvhasználat nehezítése

  1. Revízió
  2. Trianoni béke felülvizsgálata
  3. történelmi Magyarország visszaállítása
   1. Magyar felfedezők, tudósok
   2. transzformátor (Zipernowsky, Bláty, Déri)
   3. porlasztó (Bánki, Csonka)
   4. villanymozdony (Kandó)
   5. TV őse (Mihály Ottó)
   6. golyóstoll (Bíró László)
   7. számítógép (Neumann János)
   8. nukleáris láncreakció (Szilárd Leó)
   9. hidrogénbomba (Teller Ede)
  1. Magyar Nobel díjasok
  2. Hevesy György - kémikus
  3. Wigner Jenő - fizikus
  4. Gábor Dénes - fizikus
  5. Szentgyörgyi Albert - orvos, biokémikus

vissza

35. A revíziós külpolitika eredményei

  1. 1920-as évek külpolitikája
  2. békés revízió
  3. közeledés Anglia, Franciaország felé
  4. diplomáciai kapcsolatok ápolása
  5. Népszövetség

  1. 1930-as évek külpolitikája
  2. agresszív revízió
  3. nyílt revízió
  4. közeledés a tengelyhatalmakhoz
  5. gazdasági és politikai szerződések
  6. jobbratolódás

  1. Revíziós politika eredményei - területi revízió
  2. 1. bécsi döntés: Felvidék - 1938
  3. Kárpátalja visszafoglalása - 1939
  4. 2. bécsi döntés - Észak Erdély
  5. Bácska-Bánát visszafoglalása

vissza

36. Hírközlés, tömegtájékoztatás, propaganda

  1. Hírközlés
  2. Hírközlés: információátvitel
  3. hírközlés formái
   • jelek
    • hang: dob, fütty, síp, trombita
    • látható: füst, fény, grafika, jelzőtűz
   • írott sajtó
   • telefon
   • rádió
   • televízió
   • internet
   • műholdas rendszerek
   • jelzőtáblák stb.

  1. Cenzúra, propaganda
  2. cenzúra: sajtótermékek megjelenés előtti felügyelete
  3. propaganda: nézetek, elméletek népszerűsítése
  4. MTI - Magyar Távirati Iroda
  5. vázlatpont

  1. főcím
  2. vázlatpont
  3. vázlatpont
  4. vázlatpont
  5. vázlatpont

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: Magyarország a két világháború között - összefoglalás
Összefoglaló feladatok „Magyarország a két világháború között” témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza