Vázlatok
7. osztály VII. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

VII. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

37. A második világháború kezdete és első évei | 162
38. A világháború kiszélesedése | 165
39. Fordulat a világháború menetében.
40. A holokauszt | 173
41. Németország és Japán legyőzése | 176
42. Magyarország a világháborúban. A hadba lépéstől a német megszállásig | 180
43. Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon | 184
44. A nyilas diktatúra. Magyarország mint hadszíntér | 187
Összefoglalás

37. A második világháború kezdete és első évei

  1. A második világháború: 1939. szeptember 1. - 1945. május 8.(9.) Béke napja Európában - 1945. 09. 02. Japán kapitulál
  2. Szembenálló felek
   Tengelyhatalmak Szövetséges hatalmak
   Németország - Hitler Nagy-Britannia - Churchill / Attlee
   Olaszország - Mussolini Szovjetunió - Sztálin
   Japán - Hirohito USA - Roosevelt / Trumann
  3. A háború ürügye: gleiwitzi (ma: Gliwice) rádióadó elleni támadás
  4. A háború oka: revízió (a Párizs környéki békék felülvizsgálata)
  5. Előzmény: 1939. 08. 23 - szovjet-német megnemtámadási szerződés (titkos záraék)
  6. Kezdete: 1939. szeptember 1. - Lengyelország megtámadása

  1. A háború első szakasza: 1939 - 1941
  2. Lengyelország elfoglalása
  3. „furcsa háború”
  4. Svédország, Norvégia, Dánia elfoglalása - 1940 tavasz
  5. Benelux államok elfoglalása - 1940 tavasz
  6. Franciaország lerohanása - 1940 május
  7. Angliai csata

vissza

38. A világháború kiszélesedése

  1. A világháború második szakasza: 1941. 06. 22. - 1943 június
  2. Támadás Szovjetunió ellen: 1941. 06. 22.
  3. Barbarossa terv - Fő irányok:
   • Leningrád (Szentpétervár)
   • Moszkva
   • Feketet tengeri olajmezők
  4. atlanti csata: Nagy-Britannia utánpótlása az Atlanti óceánon keresztül
  5. USA belépése a 2. világháborúba: 1941. 12. 07. Pearl Harbour bombázása

vissza

39. Fordulat a világháború menetében.

  1. A világháború második szakasza: 1941. 06. 22. - 1943 június
  2. Fordulat az európai fronton: Sztálingrád
   • 1942 augusztus - 1943 február
   • német támadás elakad - szovjet ellentámadás
   • Paulus német tábornok - fegyverletétel
  3. Fordulat az afrikai fronton: El Alamein
   • 1942 október - november
   • tengelyhatalmak: Rommel --> <-- szövetséges hatalmak: Montgomery
   • tengelyhatalmak kiszorítása Afrikából
  4. Fordulat a csendes-óceáni fronton: Midway 1942 június
  5. náci terror --> <-- partizánok
  6. légierő szerepe nő

vissza

40. A holokauszt

  1. Holokauszt
  2. tágabb értelemben: népírtás
  3. szűkebb értelemben: 2. világháborúban a zsidóság kiírtására irányuló politika
  4. rasszizmus
  5. német felsőbbrendűség

  1. Módszer
  2. gettó: elkülönített lakónegyed
  3. koncentrációs táborok: munkatáborok - megsemmisítő táborok
  4. Endlösung - végső megoldás
  5. vázlatpont

vissza

41. Németország és Japán legyőzése

  1. A háború 3. szakasza: 1943 június - 1945 szeptember 2.
  2. Szovjetunió ellentámadása: Kurszki csata, tengelyhatalmak visszaszorítása
  3. 1944 június 6. - másoik front megnyitása Normandiában
  4. tengelyhatalmak: két - háromfrontos harc
  5. Mussolini elfogása és kivégzése
  6. 1945 április 30. - Hitler öngyilkossága,
  7. 1945 június 8. Németország kapitulál
  8. 1945 augusztus 6. és 9. - atombomba Hirosima és Nagasaki városokra
  9. 1945 szeptember 2. - Japán kapitulál

  1. Szövetséges hatalmak konferenciái
  2. 1943 november: Teherán (Roosevelt, Churchill, Sztálin)
  3. 1945 február: Jalta (Roosevelt, Churchill, Sztálin): háború utáni helyzte rendezése
  4. 1945 július: Potsdam (Trumann, Attlee, Sztálin): háború utáni helyzte rendezése

vissza

42. Magyarország a világháborúban.

  1. Magyarország bekapcsolódása a háborúba
  2. Magyarország a tengelyhatalmak oldalán - revíziós politika sikerei
  3. 1939 - 1941: Magyarország fegyveresen nem vesz részt
  4. 1941 április Délvidék lerohanása - Teleki Pál öngyilkossága
  5. 1941 június 26: Kassa bombázása - 1 nappal később magyar hadüzenetek
  6. 1942 - 1943: második magyar hadsereg harcai - Don kanyar - Voronyezs

  1. Kállay hintapolitika
  2. gr. Kállay Miklós - miniszterelnök 1942 - 1944
  3. hintapolitika: német szöveteség - titkos tárgyalás a szövetséges hatalmakkal
  4. következmény: Magyarország német megszállása

vissza

43. Magyarország német megszállása: 1944. március 19.

  1. Következmények
  2. németekhez hű miniszterelnök
  3. Gestapo Magyarországon
  4. német főmegbízott
  5. gazdaságilag német érdekek kiszolgálása
  6. új haderő a frontra
  7. zsidóüldözés - magyar zsidók deportálása (erőszakos elhurcolás)

vissza

44. A nyilas diktatúra.

  1. Kiugrási kísérlet: 1944 október 15.
  2. német szövetség felbontása - átállás a szövetséges hatalmakhoz
  3. Horthy Miklós rádióbeszéde
  4. Horthy fiát elfogják
  5. Horthyt kényszerítik a lemondásra
  6. kiugrási kísérlet eredménytelen

  1. Szálasi hatalma
  2. Nyilaskeresztes Párt vezetője
  3. a „nemzetvezető”
  4. nyilas diktatúra
  5. kommunista és zsidóüldözés

  1. Magyarország elfoglalása
  2. 1944 szeptember - 1945 április - szovjet csapatok kiúzik a németeket
  3. Budapest ostroma
  4. „málenkij robot” - civilek elhurcolása kényszermunkára
  5. háborús veszteségek
  6. 1938 előtti trianoni határok visszaállítása

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: A második világháború - összefoglalás
Összefoglaló feladatok „A második világháború” témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza