Vázlatok
5. osztály II. téma: HELLÁSZ FÖLDJÉN

Kattintson arra a leckére, amelynek a vázlatait látni szeretné! „Vissza a tematikához” gombra kattintva visszajut a témákhoz!
vissza a tematikához

II. téma: HELLÁSZ FÖLDJÉN

10. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? | 38
11. Olümposztól Olümpiáig | 41
Az ég, a tenger és az alvilág urai (Olvasmány) | 44
12. Athén és Spárta | 45
13. Nevelés az ókori Hellászban | 48
14. A görög-perzsa háborúk hősei | 50
Barátok és ellenségek (Olvasmány) | 53
15. Athén virágkora | 54
16. Költok, szobrászok, tudósok | 57
17. A világhódító | 60
Összefoglalás

10. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok?

  1. Hellasz - ókori Görögország
  2. Balkán félsziget
  3. Földrajza:
   • mediterrán éghajlat - gyümölcs
   • tagolt partvidék - hajózás
   • hegyvidék: ásványkincsek
  4. görög kultúrák
   • Kréta
   • Mükéné
   • városállamok
  1. Mitosz: istenekről, isteni eredetű emberekről szóló elbeszélés
  2. Daidalosz és ikarosz
  3. Europé elrablása
  4. Labirintus
  5. Héraklész - Herkules
  6. Minotaurusz

  1. Trójai háború mondakör
  2. Párisz ítélelte
  3. Háború Trója ellen
  4. Hektor és Akhilleusz párbaja
  5. Trójai faló
  6. Laokoón

vissza

11. Olümposztól Olümpiáig

  1. Görög istenek
  2. Zeusz - főisten, mennydörgés, villámlás
  3. Héra - Zeusz felesége, házasság istennője
  4. Posszeidon - tengerek istene
  5. Apphrodité - szerelem és szépség istennője
  6. Héphaisztosz - kovácsok és a tűz istene
  7. Apollon - zene, jövendölés istene
  8. Aresz - hadisten
  9. Démétér - mezőgazdaság, termékenység istene
  10. Hermész - kereskedők, tolvajok istene, az istenek hírnöke
  11. Pallasz Athéné - bölcsesség istennője
  12. Artemisz - vadászat istennője
  13. Hesztia - házi tűzhely

  1. Görög összetartozás
  2. Közös nyelv
  3. Közös vallás
  4. Olimpia
  5. Katonai szövetségek

  1. Olimpia - Kr. e. 776
  2. Olimpiában
  3. Zeusz tiszteletére
  4. Háboruskodás felfüggesztése
  5. versenyszámok: futás, öttusa, küzdősportok, lovaszámok

vissza

12. Athén és Spárta

  1. Görög városállamok
  2. városállam: egy város és annak környékére kiterjedő gazdasági és politikai egység
  3. legjelentősebbek: Athén és Spárta

  1. Athén és Spárta
   Hasonlítás alapja Athén Spárta
   Elhelyezkedése Attika félsziget Peloponészoszi félsziget
   Társadalom szabad polgárok
   • arisztokrácia
   • démosz - nép
    • parasztok
    • kézművesek
    • kereskedők
   nem teljes jogú idegenek
   jogfosztott rabszolgák
   • szabad spártaiak
   • „körüllakók”
   • helóták
   Gazdaság ipar és kereskedelem központja katonaállam
   politika teljes jogú - részt vesz a döntésekben 2 király
   vének tanácsa

vissza

13. Nevelés az ókori Hellászban

  1. Athéni nevelés
  2. labdajáték
  3. kockajáték
  4. üveggolyó
  5. társasjáték
  6. malom
  7. célbadobás

  1. Athén - oktatás
  2. ABC megtanulása (alfától az omegáig)
  3. hangos olvasás
  4. tantárgyak: olvasás, írás, zene, testnevelés, számtan

  1. Spárta - oktatás
  2. újszülöttek bemutatása
  3. fiúk 6-7 éves kortól katonai táborokban
  4. katonai nevelés

vissza

14. A görög-perzsa háborúk hősei

  1. Görög-perzsa háborúk
  2. A perzsák 1. és 2. támadása
   Hasonlítás alapja 1. támadás 2. támadás
   Időpont Kr.e. 490 Kr.e. 480
   Előzmény perzsa terjeszkedés Dareiosz halál
   Csata Maraton Termophüléi csata (szárazföldi)
   Szalamiszi csata (tengeri
   Vezető(k) Miltiadész ---> <---Dareiosz Leonidasz; Temisztoklész ---> <--- Xerxész
   Következmény perzsa támadás elakad perzsák felhagynak a támadásokkal

vissza

15. Athén virágkora

  1. Athéni társadalom
  2. Teljes jogú polgárok
   • arisztokrataa: gazdag földbirtokosok
   • démosz: a nép (kereskedő, paraszt, iparos)
  3. idegenek, más városállamból betelepült szabadok
  4. rabszolgák: jogfosztott, munkára kényszerített emberek

  1. Perzsa háborúk hatása
  2. Déloszi szövetség
  3. Athén nagyhatalom

  1. Demokrácia
  2. demokrácia: jelentése népuralom. A közügyeket a nép és választott tisztségviselői irányítják
  3. népgyűlés: legfontosabb döntéshozó szerv
   • tagjai: szabad, teljes jogú, athéni, felnőtt férfi
   • döntéshozó
    • háború-béke kérdése
    • pénzügyek
    • vezetők munkáját elbírálja
    • vezetőket választ - sorsolással, vagy választással
  4. >hivatalok
   • 500 tagú tanács - sorsolással
   • bírák sorsolással
   • hadvezér választással több évre is
  5. cserépszavazás:
  1. Periklész
  2. 15 évig hadvezér
  3. napidíj a népgyűlésen való részvételért
  4. athéni demokrácia fénykora

vissza

16. Költok, szobrászok, tudósok

  1. Színház
  2. Dionüszosz ünnepén
  3. szőlő és színház istene
  4. komédia, tragédia
  5. álarc
  6. csak férfiak
  7. görög színház külseje

  1. Építészet - Athén
  2. Akropolisz - Fellegvár
   • Parthenon - Pallasz Athéné temploma
   • Athene szobor
   • Dionüszosz színház
  3. oszlopok
   • dór
   • ion
   • korinthoszi

  1. Tudományok
  2. orvostudomány: Hippokratész
  3. matematika
  4. fizika
  5. biológia
  6. Hérodotosz a történetírás atyja

vissza

17. A világhódító

  1. Peloponészoszi háború
  2. Athén ----> <---- Spárta
  3. Athén és Spárta meggyengül
  4. új hatalom: Makedonia
  5. uralkodók: Philipposz, Alexandrosz
  6. Perzsa Birodalom elfoglalása

  1. Makedónia
  2. elhelyezkedése: Európa, Balkán félsziget
  3. államforma: királyság
  4. legnevesebb uralkodója: Nagy Sándor (Alexandrosz) - Kr.e. 336 - Kr.e.323
   • tanítója: Arisztotelész
   • lováról várost nevezett el
   • gordiuszi csomó megoldása (kettévágja karddal)
   • fiatalon hal meg Babilonban

  1. Nagy Sándor Birodalma
  2. Hellász (Görögország)
  3. Perzsa Birodalom
  4. Egyiptom
  5. gaugamélai csata - perzsák legyőzése
  6. bevonulás Babilonba
  7. görög műveltség elterjesztése

vissza

Összefoglalás

Ajánlott iskolai weboldal: HELLÁSZ FÖLDJÉN - összefoglalás
Összefoglaló feladatok HELLÁSZ FÖLDJÉN témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

vissza